maj 05, 2024
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Färre sjukhus utan invandrare

Visst du att 25 procent av Stockholms läns landstings medarbetare är invandrare.  Tänk vad det berikar vården. och vad skulle hända om Sverige Demokraternas politik blev verklighet? Läskig tanke. Flera sjukhus fick lov att stänga igen på grund av personalbrist.

Landstinget har 43 000 anställda. Var fjärde anställd kommer från något annat land. Inom vissa yrken, som till exempel läkare och tandläkare är andelen invandrare ännu högre. Hur skulle vårt samhälle se ut  utan all denna högkompetenta arbetskraft?

Just nu genomför Stockholms läns landsting, med Folkpartiet som en pådrivande kraft, en epokgörande utbyggnad av sjukvården. Alla våra stora akutsjukhus och dessutom många mindre sjukhus byggs om, renoveras och byggs ut. Det ska bli mer vård i framtidens Stockholm. Vi har en stor utmaning i att klara att bemanna all denna sjukvård. Då behöver vi använda kompetensen så väl vi bara kan. Det är det valet i höst handlar om. Jag vill att vi säger ja till öppenhet och inser att invandrare göra vår region så mycket rikare både kulturellt och materiellt. Och dessutom bär de upp stora delar av av välfärden. Stockholm mår bra av invandring!

 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821