januari 01, 2022
Idag har landsmötet behandlat förslag om rökning som en stor faktor för ohälsa. Landsmötet ställde sig bakom ambitionen att Sverige ska försöka fasa ut rökningen.

Det är dags att att vi tar oss an utmaningen att fasa ut rökningen, utan att förbud mot rökning införs. Tuffa regler för tobaksindustrins marknadsföring och gott stöd till den som vill sluta röka bör vara inriktningen. Rökning är en av de allra största orsakerna till sjukdom och för tidig död världen över. I Sverige dör årligen 12000 människor av sin rökning. Idag röker cirka 13 procent av befolkningen regelbundet. Nästan ingen börjar röka i vuxen ålder. Med målmedvetet arbete med tuffa regler för försäljning och marknadsföring av cigaretter bör det vara möjligt att fasa ut rökningen. Det vore en värdefull insats för människors hälsa. Och dessutom ett bra steg för att klara finansieringen av välfärden i framtiden. De förebyggande insatserna betyder mycket i det perspektivet.

Landsmötet beslutade inte att fastställa en särskild tidpunkt när målet ska vara nåt, men markerade tydligt att  rökningen kan fasas ut om vi sätter in rätt åtgärder.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1763