april 04, 2024

Igår var jag på tioårskalas. Det är Film Stockholm som jubilerar. Landstinget är starkt engagerat i Film Stockholm. Det blev förstås en glad fest, det blir ju så när det finns mycket att fira. Jag fick tillfälle att säga något om Film Stockholm och kulturpolitiken. Jag sa ungefär såhär:

Tio år av strategiskt, framåtsyftande och ambitiöst arbete med film i Stockholm. Det är vad vi firar idag, när Film Stockholm är jubilaren. Som ett regionalt resurscentrum har Film Stockholm spelat en stor roll för att utveckla vår region som en attraktiv plats för film. Och arbetet har varit framgångsrikt.

Med samverkan som ledord verkar Film Stockholm med stor list i vår region, som ju både har ett dynamiskt kulturliv och dessutom en kraftig tillväxt i både befolkningsstatistiken och i ekonomiska termer. Det är en spännande miljö, men den ger också en utmaning för oss som vill att kvalitetskultur, och inte minst film, ska finnas tillgänligt för alla. Genom att odla goda kontakter och knyta starka nätverk med olika aktörer inom kommunerna i länet, med filmbranschens olika aktörer och många andra har Film Stockholm vuxit fram som en stark kraft för filmkonstens tillgänglighet. Det är ett viktigt uppdrag!

Men varför är då film, och för den delen annan kultur så viktig att sprida? Även en festdag som denna bör vi minnas den kraft kulturen har. Ett öppet, demokratiskt samhälle är en omöjlighet utan ett självständigt kulturliv. Kulturen är betydelsefull för människors bildning, utveckling och kreativitet och därmed också för hela samhället. Kulturen är en motståndskraft mot förtyck och överhet. All kulturpolitik handlar i grund och botten om att ge luft åt det fria ordet, uttryckte genom olika konstformer, exempelvis filmen.

Behövs en filmpolitik? Vad spelar kulturpolitiken för roll i vår tid när så mycket kultur finns tillgänglig genom nya medier och genom kommersiella kanaler? Har kulturpolitiken kanske spelat ut sin roll? Mitt svar är Tvärt om! En aktiv kulturpolitik blir allt viktigare.

Kulturen har lika stor betydelse för informationssamhället som oljan hade för industrisamhället. Bildning ökar människans frihet och egenmakt och gör oss mer redo att möta den globaliserade och digitaliserade världen. Genom konsten – i dess olika uttryck, exempelvis filmen – får människor möjlighet att vidga sitt vetande, möta nya samhällens uttryck och utvecklas. Därmed kan man också ta större ansvar för sitt eget liv och finna gemenskap med andra. Ett stort kulturutbud av hög kvalitet blir därmed kunskapsskolans förlängning.

Vi lever på många sätt i kulturell överflöd med kultur tillgänglig runt om kring oss. I denna tid måste det offentligas roll vara att främja kvalitet inom kulturpolitiken för att inte bli meningslös. Genom film Stockholm görs filmen tillgänglig för fler. Och vi prioriterar i kulturpolitiken starkt kvalitet och barn och ungas tillgång till kulturen. Vilket också avspeglas i Film Stockholms verksamhet.

Vad vill vi då politiskt med filmen. Jo, vi vill att Film Stockholm ska fortsätta sitt utvecklade arbete. Fortsätta vara en kraft i den regionala kulturlivet. Film Stockholm kan vara en pådrivare, så som man varit många gånger hittills.

Vi vill se vår region som en bra plats för filmskapare. Här finns en engagerad publik. Vi vill gärna se fler filminspelningar här hos oss. Därför kommer landstingsstyrelsen snart att behandla ett ärende som handlar om hur vi kan göra det lite enklare att vara filmskapare i Stockholmsmiljöer. I det här fallet landstringsägda lokaler. Det ska varken vara dyrt eller krångligt att spela in film när landstinget är samarbetspartner. I detta ärende har Film Stockholm haft stor betydelse. Detta är förstås viktigt därför att landstinget har många och intressanta lokaler och därför att från landstinget ser stora möjligheter att utveckla filmbranschen och dessutom få en bra möjlighet att få visa vår vackra huvudstadsregion för en publik genom filmen.

Bild från skriften Film Stockholm 10 år.
Bild från skriften Film Stockholm 10 år.

Jag har förhoppningar om att Film Stockholm ska synliggöra och uppmärksamma utvecklingsområden och förbättringsmöjligheter för att vår region ska vara en  plats för filmen. Det gäller både i frågor om hur vi kan få fler filmer att spelas in här, men också i hur vi kan få filmen att möta sin publik. Teknikfrågor, film i skolan, ungas eget skapande, hela publikens möte med filmen i hela länet är några viktiga frågor. Och allt ska genomsyra ett kvalitetstänkande.  Så fortsätt flytta fram positionerna!

Hjärtliga gratulationer på tioårsdagen Film Stockholm. Det har varit en bra början. Men ändå bara en början!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823