april 04, 2024
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Fler barnmorskor och specialistsjuksköterskor på väg

Regeringen bygger nu ut utbildningen av barnmorskor och specialistsjuksköterskor i landet. Det är en välkommen ytterligare satsning på vårdutbildningar, och jag räknar med att en stor del av platserna hamnar i Stockholm.

En bra och modern vård kräver hög kompetens, både medicinskt och mänskligt. Vårt behov av att anställa fler kunniga medarbetare, inte minst sjuksköterskor, växer stadigt. Och det handlar allt mer om vidareutbildade specialistsjuksköterskor. I förlossningsvården är behovet av fler barnmorskor tydligt.

Vi vet att många vill arbeta som sjuksköterskor; söktrycket på utbildningarna är högt. Vi vet också utifrån våra medarbetarundersökningar att vården i Stockholms län, trots en mediebild som ibland ger starkt intryck av motsatsen, är en attraktiv arbetsplats. Vi har också anställt många fler sjuksköterskor de senaste åren – i dag har vi ca 500 fler anställda än för några år sedan.

Men vi behöver göra mer. Vi arbetar för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, med lönesatsningen som jag har tagit initiativ till, och en stor arbetsmiljösatsning. Vi har också satsat på vidareutbildning av specialistsjuksköterskor i egen regi.

I grunden behöver dock fler sjuksköterskor utbildas. I höstas kunde jag tillsammans med utbildningsminister Jan Björklund presentera en utbyggnad av utbildningen i Stockholm, med 240 platser. Och nu kommer alltså ytterligare en satsning: 150 fler barnmorskor och 400 fler specialistsjuksköterskor per år ska utbildas.

Det är bara att välkomna. Nu ska vi se till att fortsätta arbetet med att bli den bästa arbetsgivaren i vården.

Läs även Stockholmsbloggen: Regeringen satsar på barnmorskor

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821