april 04, 2024

Att få träffa samma läkare på vårdcentralen är för många en viktig kvalitetsfrågor. Det ger en kontinuitet som både skapar trygghet och hjälper till att bygga hälsa och förebygga sjukdom, långsiktigt. Att alla som vill ska kunna välja en egen namngiven husläkare är ett av våra viktigaste mål för primärvården – det är en fråga om människors frihet i vardagen.

58 procent av invånarna i Stockholms län är nu listade på en läkare på sin vårdcentral. Sedan hösten 2018 har antalet invånare med namngiven fast husläkare därmed ökat med 15 procentenheter, motsvarande nästan 340 000 personer. Bara det senaste året är ökningen 257 000 personer eller nära 12 procentenheter.

I regionens budget för 2022 stärks resurserna till vårdcentralerna med en kvarts miljard kronor. Incitamenten för att erbjuda en fast namngiven läkare stärks, och taken för antal patienter per läkare sänks:

  • Höjt mål för andel patienter listade på fast läkare från 70 till 75 procent.
  • Höjd bonus för vårdcentraler som uppfyller målet om antal listade patienter på namngiven läkare.
  • Tak för antal listade patienter per läkare (för att ta del av bonus) fastställs till 2 200 patienter/läkare (i dag 2 300).
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823