december 12, 2022

Under pandemin gjorde vården enorma insatser och vårdade tusentals svårt sjuka. Det är vi alla tacksamma för. Samtidigt gör pandemin bristerna i vården uppenbara. Människor har inte fått vara tillsammans med sina nära och kära på grund av besöksförbud och det behövs fler läkare och sjuksköterskor i äldreomsorgen. Det behövs ett nationellt äldrevårdslyft för att stärka det medicinska omhändertagandet och omvårdnaden. Och vårdköerna måste bort.

Detta vill jag och Liberalerna arbeta för:

• Låt de kommuner och äldreboenden som vill anställa läkare. Och säkerställa att regionerna och kommunerna i övrigt ökar läkarnas närvaro på äldreboenden. Även fler sjuksköterskor behövs i äldreomsorgen.

• Behovet av platser i äldreboende måste säkerställas och sociala skäl som plågsam, ofrivillig ensamhet måste bli en tydlig grund att beviljas plats. Kvaliteten i äldreboenden måste höjas, bland annat genom att fler medarbetare får heltidsanställningar istället för timanställningar och bättre tillgång till fortbildning och utveckling i yrket.

• Äldre människor med hemtjänst måste få välja en fast undersköterska, för att få en bättre omsorg och minimera ”springet” från många olika personer i sina hem.

• Vårdköerna måste bort genom satsningar på fler operationer och andra insatser, och genom att låta fler vårdgivare vara med och bidra. Vi som patienter måste också kunna söka vård i hela landet, om man kan få snabbare vård någon annanstans än där man bor.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823