september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Fler litar på vården

Förtroende är viktigt för ett fungerande samhälle. Vi ska kunna lita på varandra och på våra viktiga samhällsinstitutioner. Tillit bygger trygghet och skapar frihet. Bland det viktigaste är att vi kan lita på vården – att den finns när vi behöver den, att den håller hög kvalitet, och att vi får ett bra bemötande. Därför är det så roligt att se hur förtroendet för vården stiger igen.

60 procent av stockholmarna har förtroende för vården enligt den senaste vårdbarometern. Det är en ökning med tre procentenheter. Det betyder mycket i den här typen av frågor.

Särskilt roligt är att förtroendet är allra högst bland dem som själva varit patienter i vården. Alla som jobbar i vården är verkligen värda ett stort tack, denna och alla andra dagar.

Samtidigt ser vi att sjukare personer har lägre förtroende för vården. Det kan förstås hänga ihop med att man inte kunnat få så mycket bot eller lindring som man hade önskat och hoppats på. Vi har en fantastisk vård men trots medicinska framsteg finns det alltid situationer där vården inte kan göra mer.

Vad kan vi då göra för att öka förtroendet ytterligare? Att primärvården fungerar bra är viktigt för många – tillgängligheten, att man snabbt kan få en tid på vårdcentralen när man behöver, och kontinuiteten, att man kan bygga upp ett förtroende med och för den vårdpersonal man träffar. Och just detta jobbar vi extra mycket med: Att stärka vårdcentralerna – och att ge alla stockholmare möjligheten att välja sin egen fasta husläkare.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823