april 04, 2024
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Fler sjuksköterskor får höjda löner – en jämställdhetssatsning

Landstingets särskilda lönesatsning på specialistsjuksköterskor utökas för att kunna omfatta ännu fler grupper. Ursprungligen avsattes 45 miljoner 2014 som skulle förstärkas med ytterligare 45 miljoner 2015. Den summan ökar vi nu på med ytterligare ca 14 miljoner per år, dvs. totalt ca 59 + 59 miljoner. Pengar som ligger kvar framöver.

Vården behöver fler kompetenta specialistsjuksköterskor på många strategiska områden i vården. Och barnmorskor, specialistsjuksköterskor och biomedicinska analytiker måste få betalt efter kompetens. Därför drev jag i landstingets budgetförhandlingar frågan om en lönesatsning för specialistsjuksköterskor. Jag fick gehör för detta, och i våras beslutade landstinget att genomföra en lönesatsning. Nu utökar vi alltså den satsningen, vilket ger oss möjlighet att höja lönerna för ännu fler sjuksköterskor.

Jag ger mig inte förrän också sjuksköterskor kan göra karriär, som märks på lönebeskedet. Detta är ingen engångssatsning utan pengar som kommer att finnas kvar framöver. För mig är den här lönesatsningen i högsta grad också en jämställdhetssatsning. En majoritet av dem som satsningen riktas mot är kvinnor med hög utbildning. Det känns bra att ta ett steg för att inte kvinnodominerade akademikeryrken ska släpa efter lönemässigt.

Vi har får få sjuksköterskor i Stockholm. Därför är jag glad att regeringen beslutat utöka sjuksköterskeutbildningen här. Vi behöver också fler barnmorskor här. Statistiken visar att det finns fler i Stockholm än i andra delar av landet, men vi behöver fler som vill arbeta i förlossningsvården. Vi vet att både sjuksköterskeyrket och barnmorskeyrket är populära och många söker sig till dessa utbildningar. För att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som många vill söka sig till och fortsätta arbeta för tror jag att en god löneutveckling har stor betydelse.

Fakta: Lönesatsning på specialistsjuksköterskor

De specialiteter på sjukhusen som kommer att omfattas är barnmorskor, onkolog-, IVA-, operations-, barn- och anestesisjuksköterskor samt biomedicinska analytiker. Lönesatsningen ska ge minst 1.500 kronor/månad för de medarbetare som i särskilt hög grad bidrar till att uppfylla målen och utveckla verksamheten på sin arbetsplats. Det extra löneutrymmet ska komma utöver ordinarie lönerevision och fördelningen ska ske individuellt i förhandling på arbetsplatserna.

Uppdatering: Jag har fått frågor om tillgången på barnmorskor i landets olika delar. Så här ser det ut, enligt Socialstyrelsen: I Stockholm finns det 83 leg. barnmorskor per 100 000 invånare. Genomsnittet i landet är 74 barnmorskor per 100 000 invånare. Här finns länk till Socialstyrelsens rapport.

Jag personligen bedömer att vi behöver fler barnmorskor här inom förlossningsvården. En god nyhet är att Sophiahemmet Högskola fått tillstånd att starta barnmorskeutbildning.

Fler som skriver om satsningen: DNSveriges Radio, Ledarbloggen, Brigitta Rydbergs bloggSvd, Dagens Medicin

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821