juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

Fler utbildas till sjuksköterskor i Stockholm

240 fler utbildningsplatser till Stockholm! Det mycket positiva beskedet har nu utbildningsminister Jan Björklund gett. Jag har argumenterat för detta en längre tid och idag är jag glad att regeringen lyssnat.

Beskedet innebär att 240 nya sjuksköterskeplatser hamnar i Stockholm där främst Karolinska Institutet men också Ersta-Sköndal, Röda Korsets och Sophiahemmets högskolor nu kan utöka. Mer om detta finns att läsa  i Dagens Nyheter (ej på nätet).

Jan Björklund och Anna Starbrink
Jan Björklund och jag pratar om fler utbildningsplatser.

Stockholm behöver fler sjuksköterskor, framför allt inför kommande år då vi gör en rekordstor utbyggnad av vården och våra sjukhus. Vi har färre sjuksköterskor, och färre utbildningsplatser, än övriga Sverige. Det rättar regeringen nu till genom att bygga ut sjuksköterskeutbildningen just i Stockholmsregionen. Se även information på Utbildningsdepartementets hemsida.

Det är attraktivt att arbeta i vården. Söktrycket på sjuksköterskeutbildningarna är också högt, med flera reserver till varje plats. Landstinget får gott betyg i medarbetarenkäter och vi har anställt hundratals fler sjuksköterskor under senare år. Ändå behöver vi rekrytera fler sjuksköterskor. Därför är regeringens budgetbesked så positivt.

Jag vill göra det ännu mer attraktivt att utbilda sig och jobba som sjuksköterska – och att vidareutbilda sig och utvecklas i yrket. Därför satsar vi stort på dagens och framtidens arbetsmiljö, därför vidareutbildar vi nya specialistsjuksköterskor i egen regi, och därför gör vi en riktad lönesatsning för specialistsjuksköterskor. Kompetens, ansvar och utveckling ska löna sig!

Fakta om utbildningsministerns satsning på sjuksköterskor:
En utbyggnad av sjuksköterskeutbildningen med 240 platser per år börjar 2015. Eftersom utbildningen är treårig blir det fullt utbyggt efter tre år, 720 helårsstudenter. Den årliga kostnaden blir då 102 miljoner kronor inkl studiemedel.

Fakta om landstingets sjuksköterskelyft, som jag initierat:
Under ett antal år har landstinget erbjudit sjuksköterskor specialistutbildning med studielön (ca 15 000 kr/mån). Omkring 300 specialistsjuksköterskor har utbildats genom denna modell, inom bristspecialiteterna IVA, anestesi, operation och barn. Under de senaste åren har ca 70 specialistsjuksköterskor utbildats årligen men i landstingets budget för 2014 utökas satsningen till 100 platser till en kostnad av 22 miljoner kronor.

En särskild arbetsmiljösatsning på 150 miljoner kronor görs nu. Pengarna fördelas efter ansökningar utifrån initiativ i verksamheterna.

Vi gör en lönesatsning på sjuksköterskor med specialistutbildning om 45 miljoner kronor 2014 och lika mycket året därpå. Därmed kan sjuksköterskor få n betydligt bättre löneutveckling.

Genom det omfattande investeringsprogrammet för 42 miljarder kronor som landstinget beslutat om, kommer knappt 900 nya vårdplatser att tillkomma fram t.o.m. 2018, fördelat på ca 220 vårdplatser på akutsjukhusen och 650 på sjukhus med specialistvård

Uppdatering: Fler som uppmärksammar sjuksköterskesatsningen: Dagens sjuksköterska, SVT, Vårdfokus

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821