november 11, 2022
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Fler utbildningsplatser för sjuksköterskor

Hälso- och sjukvården är en framtidsbransch. En av de stora utmaningarna är att klara kompetensförsörjningen på sikt. Därför måste fler få chansen att utbilda sig till de viktiga vårdyrkena.

doktorväskaDetta har jag skrivit om tidigare här på bloggen bland annat här, här och här. Under senare år har vi ökat antalet sjuksköterskor anställda i Stockholms läns landsting kraftigt och läkarna har ökat ännu mer i antal. Men framför oss ligger stora pensionsavgångar och ett växande behov av att locka rätt kompetens. Därför måste vi göra ännu fler strategiska satsningar – som den riktade lönesatsning på specialistsjuksköterskor och satsningen på utbildningar för specialistsjuksköterskor som vi nu gör i landstinget.
Regeringen har utökat utbildningsplatserna på läkarprogrammet kraftigt och dessutom utökat utbildningsplatserna på sjuksköterskeprogrammet med många hundratals nya platser. Det är utmärkt och har varit viktigt för Folkpartiet. Men det är en brist att alltför få av platserna har hamnat i Stockholm, även om vi i regeringens vårproposition kunde se en ökad insikt om Stockholmsregionens behov. Söktrycket är dock stort här och tyvärr kan ännu inte tillräckligt många beredas plats.

Idag skriver min landstingsrådskollega Filippa Reinfeldt (M) och hennes partikamrat, arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton i SvD om behovet av fler utbildningsplatser för sjuksköterskor i Stockholm. Det är alldeles utmärkt att de delar min uppfattning. Hoppas nu att de lyckas övertala moderaterna i regeringen om detta också. De vill ta initiativ till samtal med utbildningsdepartementet om behovet av utbildningsplatser. Möjligen är de inte insatta i alla de kontaktar som redan sker mellan Stockholms läns landsting och utbildningsdepartementet, men också med exempelvis Karolinska Institutet i dessa frågor. Det är toppen om Moderaterna nu ser behovet av fler utbildningsplatser – inte bara här i Stockholms län landsting utan också i regeringen.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823