juli 07, 2024
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Fler utbildningsplatser till Stockholm!

I budgeten för 2012 aviserade regeringen att ett antal viktiga vårdutbildningar ska byggas ut (läs här). Det är ett välkommet besked från utbildningsminster Jan Björklund (FP), men det är också viktigt att utbildningsplatserna hamnar på rätt ställe.

I Stockholm behövs det fler utbildningsplatser för sjuksköterskor och läkare. Det är budskapet i ett brev som skickats till utbildningsministern. Undertecknare är Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Sophiahemmet Högskola, Ersta Sköndal högskola och Röda Korsets högskola.

DN skriver om brevet i dagens tidning (ej på nätet). Stockholm har landets lägsta tillgång per invånare på sjuksköterskor, står det i DN. Den uppgiften kommer från Socialstyrelsen: Stockholm är det län som har lägst andel såväl sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor per 100 000 invånare, 442 stycken. Rikssnittet är 529 och störst antal finns i Västerbotten (686 stycken). För att uppnå samma nivå som landet i övrigt behöver antalet sjuksköterskor ökas med cirka 2 900, varav 2 200 med specialistkompetens.

Brevet till Utbildningsdepartementet.

Med tanke på den starka befolkningsutvecklingen i Stockholm (halva Sveriges befolkningstillväxt sker här!) måste vårdutbildningarna utökas så att det finns tillräckligt med personal för att ta hand om framtidens patienter.

I brevet påpekar man även att landstinget och lärosätena i Stockholm har ett väl utvecklat och framgångsrikt samarbete. Detta skapar goda förutsättningar för en utökning av sjuksköterskeutbildningen i Stockholm. Genom olika åtgärder arbetar man t.ex. för att skapa utrymme för mer verksamhetsförlagd utbildning.

Det finns alltså både behov av, och förutsättningar för, fler utbildningsplatser i Stockholm. Vi vet dessutom att det är många som vill utbilda sig till sjuksköterska i Stockholm. Nu hoppas vi på ett positivt besked från Utbildningsdepartementet!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821