maj 05, 2024
Hälso- och sjukvården borde återinföra yrkesgruppen vårdbiträden. Då skulle undersköterskor och framförallt sjuksköterskor få mer tid för patienterna. Det skulle också skapas möjligheter för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

Idag skriver Liberalernas partiledare Jan Björklund, riksdagsledamoten Barbro Westerholm och jag på DN Debatt om ett problem som finns i vården, nämligen att sjuksköterskor och läkare måste ägna orimligt mycket tid åt andra arbetsuppgifter än vad de är utbildade till. Att t.ex. sjuksköterskor utför städuppgifter, delar ut lunchbrickor och ägnar sig åt basal omvårdnad är inte ett bra sätt att använda kompetens fullt ut.

Vi har fler sjuksköterskor anställda i svensk hälso- och sjukvård än någonsin. De har blivit 26% fler sedan 90-talet. Ändå upplever vi en stor brist. En förklaring är att mycket tid går åt till arbetsuppgifter som inte kräver sjusköterskornas akademiska utbildning. Vi måste frigöra tid från sjuksköterskorna att lägga på sina kvalificerade arbetsuppgifter. Det skulle både skapa mervärde för patienten, ge sjuksköterskorna möjlighet att använda sin fulla kompetens och höja statusen på sjuksköterskeyrket.

Undersköterskor är en viktig grupp i vården som kan avlasta sjuksköterskorna. Men det behövs fler yrkersgrupper i vården. Därför föreslår vi att vårdbiträden återinförs inom vård och omsorg för att utföra arbetsuppgifter som inte kräver samma höga utbildning. Det är en yrkesgrupp som nästan helt försvunnit från sjukvården. Vårdbiträdena behöver inte ha någon särskild utbildning och arbetet kan därför lämpa sig väl för personer som nyligen kommit till Sverige. Att återinföra vårdbiträden bidrar därmed både till en bättre integration och till att vården kan ta hand om patienterna på ett bättre sätt.

I min roll som ordförande i Liberalernas välfärdskommission leder jag partiets arbete med att ta fram nya politiska förslag för vården och välfärden. Kompetensförsörjningen är en av de stora framtidsfrågorna, och hur vårdbiträden och andra yrkesgrupper kan bidra till att vårdens resurser används på bästa sätt är en av de frågor vi kommer fortsätta utveckla förslag kring.

Läs vår debattartikel här.

 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821