juni 06, 2024

Att sjuksköterskeyrket lockar många unga har varit känt. det ha längre gått många sökande på varje utbildningsplats. Nu ökar söktrycket rejält.
Vården i Stockholm och Sverige behöver fler sjuksköterskor. Därför är det väldigt glädjande att se den mycket starka ökningen av sökande till sjuksköterskeutbildningen till våren – + 89 %. Även läkarutbildningen ser ett ökat söktryck.

Framtidens sjukvård handlar inte bara om alla nya vårdplatser vi behöver, och håller på att, bygga. Den handlar framför allt om kompetens. Eller, annorlunda uttryckt, om människor. Människor som kan och vill arbeta i vården, som sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, psykologer, logopeder och många andra yrken.

Ingen har kunnat undgå att vi behöver fler sjuksköterskor. Vi har cirka 500 fler sjuksköterskor anställda inom vårt landsting än för några år sedan, men behöver anställa ännu fler.

Därför är det så glädjande att många unga verkar se en framtid i sjuksköterskeyrket. Redan tidigare har sjuksköterskeutbildningarna varit populära. Till våren verkar intresset fullkomligt explodera: 89 procent fler förstahandssökande, rapporterar Universitets- och högskolrerådet (läs mer här).

Även läkarutbildningen lockar fler sökande, upp 26 procent i förstahandssökande till vårterminen 2014 jämfört med vårterminen 2013.

Till nästa höst kommer det också att finnas fler platser för blivande sjuksköterskor. Regeringen har genom efter bl.a. min enträgna uppvaktning utökat utbildningen på våra högskolor i länet med 240 platser. Vi utbildar ju också fler specialistsjuksköterskor i egen regi. Och vi gör det mer attraktivt att jobba, och gör det möjligt att göra karriär, som sjuksköterska med ökat ansvar och högre lön för specialistsjuksköterskor.

Vården är en framtidssektor. Och sjuksköterska är ett framtidsyrke.

Min politikerkollega Rasmus Jonlund bloggar också om detta ämne

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821