april 04, 2024
Hälsa för frihet

Flera nya familjecentraler i regionen

En bra start i livet med ett starkt stöd till de små barnen och deras familjer lägger grunden för en god hälsa. Därför vill jag och Region Stockholm utveckla fler Familjecentraler med ett enhetligt uppdrag där barn- och mödravården samverkar med den kommunala öppna förskolan och socialtjänsten. 18 befintliga familjecentraler och därtill 11 nya familjecentraler kommer snart att finnas i regionen. 

På familjecentralen ska man kunna få hjälp med hela familjens problematik, oavsett om det är barnens hälsa eller sociala problem där man behöver socialtjänstens stöd. Familjecentraler har funnits runt om i regionen tidigare, nu tar vi ett nytt grepp med ett enhetligt uppdrag från sjukvårdens och regionens sida, och uppmanar vårdgivare och kommuner att starta nya familjecentraler. När vi prioriterar med regionens resurser är det viktigt att vården finns nära för dem som bäst behöver den, och det är bevisat effektivt att arbeta tillsammans med hela familjen för att både barn och familj ska må bra.

Familjecentraler bygger på samarbete mellan kommunal socialtjänst, öppen förskola och hälso- och sjukvård riktad mot barn och familjer: BVC och barnmorskemottagningar. Även amningsmottagningar och vårdcentraler kan vara involverade från regionens/sjukvårdens sida.

Region Stockholm har inlett ett mer strukturerat arbete för enhetliga familjecentraler, och har som mål att samarbeta med fler kommuner för att öppna fler så snart som möjligt. 1o miljoner kronor finns avsatta i budget för att utveckla familjecentraler.

Varje barn i varje familj ska ha en god chans till hälsa och en bra uppväxt. Vården kan inte göra allt men barnhälsovården är en instans som når alla barn och familjer, och tillsammans med socialtjänsten kan man jobba effektivare med problem som ofta hänger ihop – barnens hälsa, familjens livsstil och relationer, osv. Jag är glad att fler BVC och fler kommuner vill samarbeta och hoppas på ännu fler inom en snar framtid.

Fakta: Nygamla och nya familjecentraler

Nygamla familjecentraler som fått beslut om utvecklingsbidrag:

 • Edsberg
 • Flemingsberg
 • Geneta
 • Huddinge
 • Kallhäll
 • Kungsängen
 • Mälaröarnas
 • Nynäshamn
 • Rotebro
 • Rågsved
 • Salem
 • Sollentuna
 • Spånga Tensta
 • Upplands Väsby
 • Vårby
 • Skogås
 • Vantör
 • Även familjecentralen i Fisksätra väntas snart inkomma med ansökan.

Nya familjecentraler som fått beslut om utvecklingsbidrag:

 • Hässelby/Vällingby
 • Rinkeby
 • Farsta
 • Skärholmen
 • Liljeholmen
 • Kungsholmen (BB Stockholm)
 • Rissne-Hallonbergen
 • Fittja/norra Botkyrka
 • Tullinge
 • Luna (Södertälje),
 • Haninge (OBS, ny större familjecentral i Handen ersätter 2 gamla mindre, med bättre öppettider och möjligheter till bemanning).
Dagens Nyheter uppmärksammar utvecklingen av familjecentraler
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821