september 09, 2023
Hälsa för frihet

Folkhälsan i Stockholm är god men ojämn

Folkhälsorapport 2019 för Stockholms län presenterades i dag. Och utvecklingen av hälsan ser på många sätt god ut. Över tid har folkhälsan förbättrats enormt. Och även under den senaste fyraårsperioden ser utvecklingen positiv ut. Rökningen går ner, färre insjuknar och dör i hjärtinfarkt eller stroke och så vidare.  Rapporten är en högintressant sammanställning av hälsoläget. Men det är också ett verktyg för vår fortsatta utvecklingsarbete kring förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Ett sätt att ta ansvar för framtiden är att sträva efter att färre behöver vård, eller att vårdbehoven kan skjutas upp. Därför måste hälsofrämjande och förebyggande insatser betraktas som goda investeringar som ger god avkastning. Framförallt innebär det bättre livskvalitet, längre liv och mer frihet för människor.

Men god folkhälsa och god samhällsekonomi går också hand i hand. Förebyggande insatser sparar pengar på sikt. Och det är viktigt eftersom stora demokratiska utmaningarna ligger framför oss. ”demografiska utmaningar” det är ju egentligen goda nyheter en stor generation kommer att leva längre än sina föräldrar genom att hälsan förbättrats så radikalt under 1900-talet och genom hälso- och sjukvårdens många avgörande landvinningar.

Även om rapporten på många sätt är god så finns förstås många orosmåln och problem att ta sig an. Och något av det som är mest bekymmersamt är att ur rapporten växer en tydlig bild av att segregationen är ett stort hälsohot. Där människor är fattigast, har sämst jobb, med lägst lön, lägst utbildning där finns också hälsoproblemen.

Därför är det viktigt att rikta insatser särskilt mot de områden och dem människor som har störst behov. Det kan handla om att sprida det förstärka hembesöksprogrammet till de minsta barnen i socioekonomiskt utsatt områden, liksom att jobba med hälsokommunikatörer och utveckla familjecentralerna samt ge vårdcentralerna där särskilda möjligheter att jobba hälsoförebyggande. Där hälsan är som sämst behöver vården finnas mest.

Jag och min kollega Christine Lorne (C) som är ordförande i regionens folkhälsoberedning tog emot rapporten idag. Rapporten är framtagen av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin och finns att läsa här.

 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823