april 04, 2024
Skärgårdsbåt
Kollektivtrafik

Folkpartiet accepterar inte försämrad skärgårdstrafik

Folkpartiets inställning i frågan om upphandling av skärgårdstrafiken har varit tydlig sedan länge: Vi kan inte gå med på en lösning som innebär försämringar för boende, besökare och näringsliv i skärgården.

I en debattartikel i SvD kritiserar Socialdemokraterna den pågående upphandlingen av skärgårdstrafiken. Man berömmer sig för att ha startat en Facebookgrupp och skriver att Folkpartiet ”sent omsider” vaknat upp i den här frågan. Vilket förstås är nonsens; Folkpartiet framförde synpunkter på upphandlingen redan förra hösten, i samband med att upphandlingsunderlaget skickades ut.

Folkpartiet vill skapa förutsättningar för en god utveckling av sjötrafiken så att boende och företagare får bra förutsättningar att leva och verka i skärgården. En väl genomförd upphandling kan skapa förutsättningar för detta, men den pågående sjötrafikupphandlingen uppfyller inte våra krav. Vi delar oron bland de många boende och företagare som påtalat brister och krävt förbättringar.

Vi i Folkpartiet vill bl.a. att följande krav uppfylls:

  • Förbättrade turlistor, som minst uppfyller dagens nivå. Vi är mest oroade över det stora mellersta trafikområdet.
  • Säkerhet mot risken för en monopolliknande situation och säkerställande av de mindre rederiernas möjlighet att fortsätta verka och bidra till en bra sjötrafik.
  • En tydlig roll för det historiska tonnaget, ångbåtarna Norrskär och Storskär, och Västan. De ska gå i ordinarie trafik och inte tillbringa onödigt långa tider vid kaj.
  • Strömkajen ska förbli ett nav för skärgårdstrafiken.

Idag skriver mina partikamrater en replik på Socialdemokraternas debattartikel i SvD. Där utvecklar de ytterligare våra ståndpunkter. De är också tydliga med att vi inte kommer medverka till ett upphandlingsresultat som inte uppfyller våra krav.

Läs gärna vad min kollega Birgitta Rydberg skrivit i ämnet.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821