oktober 10, 2023
Arbetsliv

Folkpartiet föreslår stor IT-satsning i vården

Stockholms läns landsting måste bli bäst på att använda IT:s möjligheter i vården. Det behövs ett ambitiöst upprustningsprogram för vårdens administrativa system och de medicinska sekreterana behöver uppvärderas.

Trots att Sverige är ett av de länder med högst läkartäthet, så talas det i debatten om läkarbrist. En förklaring till att svenska sjukhusläkare tar emot förhållandevis få patienter är att mer än hälften av läkarnas arbetstid går åt till annat än patientarbete.

I en debattartikel skriver jag och landstingsledamoten Hans Åberg (FP) hur vi vill ändra på detta. Det behövs ett ambitiöst upprustnigsprogram för vårdens administrativa stöd och IT-system. Stockholms läns landsting ska bli bäst på att använda IT:s möjligheter i vården.

På kort sikt bör anslagen till vårdens IT-system utökas, för att lösa akuta problem och utveckla nödvändiga standardrutiner. På längre sikt bör automatisk inrapportering till kvalitetssystem införas. Onödiga inloggningar och dubbeldokumentering måste tas bort.

Vårdens personal ska få fortbildning för att IT-stödens potential att kunna frigöra tid för patienten ska kunna realiseras. Därutöver är det viktigt att läkare och sjuksköterskor får ett tydligt administrativt stöd i de medicinska sekreterarna. Vi behöver utbilda fler och anställa fler medicinska sekreterare – vårdens administrativa proffs.

Läs hela artikeln på Dagenssamhalle.se.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823