maj 05, 2024
Presentation av förslag för utveckling och nytänkande i vården
Sjukvård & hälsa

Folkpartiet har idéer för fler innovationer i vården

Ta hjälp av patienternas kunskaper och ge medarbetarna bättre stöd att utveckla bra idéer. Det är några av förslagen i Folkpartiets idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård, som presenterades idag.

Hälso- och sjukvården är en högteknologisk bransch som drivs framåt av skickliga forskare och idérika medarbetare som ständigt hittar på lösningar och förbättringar – samt av patienter med allt högre förväntningar på delaktighet och insyn. Folkpartiet i landstinget har tagit fram en rad förslag kring hur jordmånen för innovationer och nyskapande i vården ska kunna bli ännu bättre. Arbetet har letts av landstingskandidaten Daniel Forslund, och idag presenterade han och jag rapporten vid ett frukostmöte hos kaffeexperterna Johan & Nyström. Här är några av de frågor som vi i Folkpartiet vill driva:

Folkpartiet vill ta vara på patienternas kunskaper. Genom att på sikt göra journalen till ett gemensamt arbetsdokument för både patient och vårdpersonal kan kvaliteten höjas och användbarheten öka. Videosamtal, mejl och bilder ska enkelt och säkert kunna bifogas journalen för att skapa ett så bra underlag som möjligt för patienten.

Det ska vara enkelt att hålla sig frisk. Patienter i riskgrupper bör erbjudas smarta tekniska hjälpmedel för att enkelt kunna rapportera in sina hälsodata till sjukvården. Det kan hjälpa vården att förutse och förebygga ohälsa. Genom vårdens egen ”app store” ska alla patienter ha tillgång till kvalitetssäkrade hälsoappar för rådgivning och hälsocoachning.

Vårdpersonalen ska involveras i kvalitetsarbetet. Vårdens IT-system måste moderniseras – och mobiliseras. Personalen måste få bättre möjligheter att dokumentera och söka information nära patienten, utan att vara bunden vid fasta arbetsstationer.

Ge stöd till vårdens eldsjälar. Innovativa medarbetare som identifierar behov av förbättringar och kläcker nya idéer ska få stöd i sitt förbättringsarbete. Alla ska veta vart man vänder sig med sin nya idé.

Belöna de som använder innovativa lösningar. Utveckla landstingets ersättningssystem så att de främjar innovation och nytänkande. Värdebaserad ersättning som belönar slutresultatet – en frisk patient – ska användas snarare än dagens ersättning för varje enskilt moment.

Ställ krav på innovation i upphandlingar. Landstinget är en stor upphandlare och i avtal med utförare bör innovationsupphandling användas som metod för verksamhetsutveckling. Det kräver att landstinget vågar lämna utrymme för nytänkande och avstå från detaljstyrning.

För Folkpartiet är det självklart att innovation måste bli en naturlig del av vårdens kärnuppdrag. Förslagen i rapporten syftar till att stärka innovationskrafternas potential i hälso- och sjukvården och att därigenom främja utveckling och nytänkande.

Läs rapporten i sin helhet här: Idéprogram för en mer innovativ och nyskapande vård

Uppdatering: Dagens Medicin skriver om FPs förslag.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821