september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Folkpartiet tar folkhälsoansvaret i Stockholms län

Invånarna i Stockholms län mår allt bättre, och även om jämlikheten blivit bättre så består den ojämlika hälsan. Folkpartiet leder folkhälsoarbetet i landstinget och vi värnar särskilt de grupper med störst ohälsa.

De senaste folkhälsorapporterna som landstinget tagit fram, från 2007 och 2011, visar att i princip alla grupper i Stockholms län har fått bättre hälsa. Däremot består den största utmaningen: den ojämlika hälsan. Hälsoskillnaderna består, och det är de med kortare utbildning, lägre inkomster och utländsk bakgrund som mår sämre. I landstinget är det Folkpartiet som har ansvaret för folkhälsoarbetet, och vi tar utmaningarna på allvar.

I en debattartikel i Nynäshamnsposten idag (ej på nätet) skriver jag, tillsammans med mina FP-kollegor i landstinget Birgitta Rydberg, Jessica Ericsson och Bo Persson, om hur vi arbetar för att stärka även de grupper där ohälsan är som störst. En viktig faktor är det vårdval som vi genomfört i landstinget. Tack vare valfriheten och det ökade utbudet har inte bara tillgängligheten till husläkarvård ökat rejält, även jämlikheten har förbättrats. Tidigare var det de med högst utbildning och inkomster som utnyttjade primärvården mest – idag görs för första gången lika många husläkarbesök i så kallade utsatta områden!

Debattartikeln i Nynäshamnsposten
Debattartikeln i Nynäshamnsposten

En annan glädjande utveckling är ökningen av fysisk aktivitet på recept, som har niodubblats sedan 2008. Fysisk aktivitet är en viktig del i en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård, och motion är ett av de allra säkraste sätten för de flesta att förebygga ohälsa. Vi vet att råd om motion och fysisk aktivitet efterlevs mycket mer om det har skrivits ut på ett recept, därför är den stora ökningen så positiv.

Men inte bara kroppen utan även själen behöver vårdas. Vi ser en stor ökning av de psykosociala insatserna på vårdcentralerna, plus 151 procent från 2007–2012. Det betyder att fler som mår dåligt idag får stöd av psykolog, kurator eller i samtalsgrupper.

En annan sak som Folkpartiet gärna vill lyfta fram är hälsoarbetet för de allra mest utsatta – personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, hemlösa, missbrukare. Det är en väldigt heterogen grupp och vården måste bli bättre på att se dem som individer och hjälpa dem utifrån deras egna förutsättningar och behov. Vi har stärkt de uppsökande insatserna, och det arbetet ska utvecklas ytterligare.

Folkhälsoarbetet handlar om att ge var och en medvetenhet och möjlighet att leva ett hälsosamt liv. Det handlar inte om pekpinnar utan om kunskap, verktyg och stöd när man behöver.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823