maj 05, 2024

Idag har landstinget påbörjat behandlingen av budget för  2011. Dagen inleddes med en allmänpolitisk debatt. Jag passade på att lyfta fram behovet av att vi aktivt jobbar för öppenhet och tolerans i vår region. Läs här vad jag sa i debatten:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Jag vill ta upp en angelägen fråga där Stockholms läns landsting kan och ska göra skillnad. Nämligen inom integrationen.

Stockholmsregionen ska vara en öppen plats där olikheter betraktas som en styrka. Vår region har i alla tider varit en mötesplats för handel, religion, kultur, vetenskap och mycket annat. Vi har en stark tradition av öppenhet och mångfald. Den traditionen ska vi hålla fast vid.

Att säga detta känns kanske som självklarheter, men efter den självmordsattack som inträffade i lördags måste de upprepas igen. Jag och min familj befann oss mitt i City och upplevde händelsen på plats, naturligtvis utan att förstå vidden av det. När insikten sjönk in om hur nära det var att det kunde gått mycket, mycket värre grep rädslan tag i mig och jag grep handgripligen tag i mina barn, som ju kunde ha råkat så fruktansvärt illa ut denna lördag i december.

Men om vi låter rädslan styra oss så kommer den att styra oss bort från våra friheter.

Stockholms läns landsting kan och måste ta ansvar för öppenheten och toleransen i vårt samhälle, men också för tryggheten genom att erbjuda en säkert vård och en hög kapacitet om katastrofen skulle bli ett faktum.

I min roll som produktions- och personallandstingsråd vill jag marker vilken attityd som jag tycker ska genomsyra vår organisation. Det är viktigt nu när nätet redan svämmar över av islamofobi och sverigedemokraterna ler av lycka. Vi ska tydligt säga att vi inte accepterar våld och terror. Och vi accepterar inte rasism och förtryck av invandrare.

Vi ska möta alla människor med respekt och med förståelse och kanske nyfikenhet inför olikheterna. Människorna i vår region kommer från många olika länder, religioner och kulturer. Men de är alla en del av vårt län. I mötet med vår organisation ska var och en känna sig välkommen.

Sjukvården och landstinget övriga verksamheter ska spegla befolkningen i övrigt. Vi ska vara en arbetsgivare som bejakar mångfald och inser att en bredd bland medarbetarna är en kvalitetsfaktor som bland annat gör att vi har tillgång till en stor kulturkompetens att använda oss av i mötet med invånarna. I dag är cirka 22 procent av medarbetarna utrikesfödda. Det är bra, och överrensstämmer rätt väl med hur befolkningen i övrigt ser ut.

Landstingest bidrag till en positiv utveckling inom integrationsområdet kan vara att vi ser till att vara en bra arbetsgivare som ser till kompetens och inte till etnicitet, kön, sexuell läggning, religiös bakgrund eller annat ovidkommande. Vi kan också bidra genom att ständigt jobba för inkludera fler medborgare och försäkra oss om att alla, oavsett bakgrund får jämlik tillgång till vård. Även i det sammanhanget är det en kvalitetsfaktor att vi har stor bredd bland våra medarbetare.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821