september 09, 2021
Sjukvård & hälsa

Föräldraskapets svåraste stunder

Att få uppleva att vara mor är också att öppna sig för katastrofer. Det är en känsla jag tror jag delar med alla föräldrar. Personligen har jag varit förskonad från det allra värsta. Men i min närhet finns mammor och pappor med erfarenheter som smärtar.

Tidigt i morse fick jag ett brev av en annan mamma, Ina. Hon har upplevt det där alla vi föräldrar är rädda för, hennes yngsta dotter har drabbats av cancer. Och barncancervården i Stockholm är ansträngd i dag. Så ansträngd så att den går ut över de drabbade. Ska det så ut så här, frågar många mig nu. Svaret är enkelt; självklart inte.

I den budget för 2016 vi i Alliansen presenterar för Landstingsfullmäktige i början på juni skriver vi bl.a. så här: ”Barncancervården ska vara trygg och plats för behandling och vård ska garanteras. Barnet och föräldrarna ska vara delaktiga i vården och väl informerade om sådan verksamhetsplanering som påverkar vården. Att de barn och deras anhöriga som tvingas till både intensiv och långvarig kontakt med sjukvården ska ha goda förutsättningar att känna sig trygga ska vara en självklarhet. Det innebär att det måste finnas ett helhetstänk kring barnet och dennes vård, att informationen ska vara god och givetvis att kvaliteten på den medicinska håller världsklass. Det ställer stora krav på personalen, deras kunskap och deras engagemang. Det ställer krav på ledningen att organisera en sådan arbetsplats. Och det ställer också stora krav på oss politiker som är ytterst ansvariga.

Att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda länets medborgare en god vård är vårt uppdrag. När delar av verksamheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, däribland barnonkologen, hösten 2016 flyttar till Nya Karolinska kommer barnonkologen ha 22 slutenvårdsplatser. Men fler platser behövs redan nu, och hösten 2014 gavs ett uppdrag till ledningen på Karolinska sjukhuset att utöka antalet vårdplatser inom barnonkologin. Uppdraget har ännu inte rapporterats, men vi är väl medvetna om att sjukhusets rekrytering av personal inte gått så snabbt som vi önskat. Och konsekvenserna för de drabbade är inte acceptabla. I dagsläget är det framförallt en stor brist på kvalificerade och erfarna sjuksköterskor som försvårar för barnonkologin.

Vi i Folkpartiet vill att kompetens ska löna sig och tror att det bidrar till en bättre arbetssituation på länets sjukhus, och därigenom även en bättre vård. Därför har vi genomfört en satsning på högre löner för specialistsjuksköterskor. Men vi måste göra mer. Vi kommer fortsätta att bevaka utvecklingen och har ingen annan ambition än att arbeta aktivt för att barncancervården i Stockholm ska präglas av en mycket hög medicinsk kvalitet och vara en plats där de drabbade barnen och deras anhöriga kan känna sig trygga. När den där katastrofen slår till måste mammor och pappor ha möjlighet att vara bara just det.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1729