maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Förbättrad hjälp åt barnlösa

Fler ska få hjälp att bli föräldrar. Med vårdval ökar nu antalet vårdgivare som kan hjälpa barnlösa. Under förra året fick även ensamstående möjlighet till insemination och IVF. Det innebär ett fler ska få hjälp. SvD skriver om insatserna för barnlösa i Stockholm.

Förutom fler mottagningar som tar emot barnlösa personer behövs fler donatorer av spermier. Tidigare donationer kan inre användas för ensamstående eftersom donationen gjorts på andra premisser. Donation är en osjälvisk handling och inget man gör för att exempelvis tjäna pengar. Men vi vill inte att det ska uppstå kostnader utöver olägenheten att donera därför höjs nu ersättningen för donation av könsceller.

Donationer till vården är ett sätta att göra gott för andra och bidra till bättre liv för fler. Många vet att man kan anmäla att man säger ja till organdonation. Att bli blodgivare är ett annat sätt att bidra. Tobiasregistret samlar personer som vill donera blodstamceller från  benmärg (inte ryggmärg, som det råkar stå i artikeln) är ett sätt att hjälpa svårt sjuka. Och donation av spermier kan ge barnlösa par och singlar lyckan att få bli föräldrar.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821