april 04, 2024
Kollektivtrafik Val 2014

Förbifarten – en viktig länk i Stockholms län

I mitten av augusti påbörjades bygget av ett av våra största infrastrukturprojekt, Förbifart Stockholm. Förbifarten är en två mil lång vägförbindelse som ska binda samman de norra och södra delarna av länet.

När Stockholmsregionen växer måste också infrastrukturen byggas ut. Därför har Alliansen fattat beslut om en historisk utbyggnad av Stockholms tunnelbana, utbyggd tvärbana och nya pendelbåtssatsningar. Men även övrig infrastruktur måste hänga med. Därför har vi nu påbörjat bygget av Förbifart Stockholm.

Idag måste bilar och bussar som ska åka mellan söder och norr åka genom centrala Stockholm, företrädesvis via den hårt belastade Essingeleden. Genom bygget av Förbifarten utökas kapaciteten och med en beräknad restid på 15 minuter kommer avståndet mellan norra och södra länsdelarna kortas avsevärt för t.ex. viktiga transporter och arbetsresor. Även kollektivresenärerna kommer kunna dra nytta av Förbifarten; SL planerar redan för en ny stombusslinje som ska knyta samman Täby/Arninge i norr med Tyresö i söder, via Vällingby och Skärholmen.

En ytterligare aspekt på Förbifarten är att den bidrar till att minska störningskänsligheten i Stockholms trafiksystem, vilket är en trygghet vid olyckor (något vi påmindes om 2005 när pontonkranen Lodbrok kolliderade med Essingebron). Att bygga Förbifarten beräknas kosta knappt 28 miljarder kronor, något som till 80 procent tas via biltrafiken i form av trängselskatter.

Trots att byggplanerna för Förbifarten gått långt är detta en het valfråga. Vid en eventuell rödgrön regering är utgången högst oklar.  När Förbifarten planeras vara färdigbyggd år 2025 kommer ytterligare en pusselbit i den välbehövliga utbyggnaden av Stockholms infrastruktur att vara lagd. Trafiken väntas flyta bättre och Essingeleden avlastas. Vi i Folkpartiet driver dessutom att även östra delen av länet ska få en avlastande trafikled i form av Österleden. Det måste finnas bra möjligeter att ta sig från norr till söder och från söder till norr – förbi Stockholms innerstad, inte igenom den.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821