maj 05, 2024

Förlossningsvården har diskuterats flitigt denna sommar och många har engagerat sig. Jag vet också att många har gjort stora insatser för att få vården att fungera väl. De allra flesta har också fått föda där man önskat och färre har hänvisats till andra ställen än förra året.

Nu har jag fått de senaste siffrorna över förlossningsvården i sommar. Såhär ser det ut:

• För perioden januari-juli 2016 ökade antal förlossningar med 387 födslar eller 2,2 % jämfört med samma period 2015.
• I juli minskade antal förlossningar med 15 eller 0,6 % i jämförelse med juli 2015.
• Hänvisningarna var 7,3 % av antal förlossningar för perioden januari-juli 2016, att jämföra med 7,6 % för motsvarande period 2015.
• I juli 2016 var hänvisningarna 8 % av förlossningarna för månaden, vilket är 1,1-procentenheter lägre än vad hänvisningarna var i juli 2015   (9,1 %).

Nu fortsätter arbetet att bygga ut förlossningsvården i Stockholm.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821