december 12, 2021
Sjukvård & hälsa

Förlossningsvård, uppdatering

En trygg förlossningsvård för varje mamma, barn och familj bygger helt på personalen som arbetar i förlossningsvården. Därför är det av stor vikt att vi tar den pågående debatten och larmen från medarbetare på största allvar. Det gör vi i Liberalerna och i den blågröna majoriteten i Region Stockholm. Jag skrev förra veckan om situationen och nu vill jag följa upp och ge er information om vad vi gjort.

Det senaste beskedet är 100 miljoner i utökad budget 2022 för att införa konceptet ”En barnmorska per födande”, se mer nedan.

I grunden har vi en bra förlossningsvård där 95% av kvinnorna får föda på sitt förstahandsval av klinik, och där förlossningsskadorna minskat kraftigt på senare år. Detta tack vare barnmorskors, läkares, undersköterskors och andras arbete, och ett viktigt utvecklingsarbete som bedrivits av regionen och sjukhusens förlossningskliniker.

Larmen om arbetsmiljön, en för säsongen otypisk topp i barnafödande, att flera barnmorskor valt att sluta det senaste året vilket gjort arbetssituationen tuffare för de kvarvarande, att vi har för få erfarna barnmorskor som kan hjälpa och slussa in de nyare – allt detta fick regionen att tillsätta en förlossningssamordnare. Nicole Silfverstolpe är produktionsdirektör men också i botten själv barnmorska. Och hon gav snabbt förslag på hur vi kan ta itu med situationen, på kortare och längre sikt:

  • Ett arbete för att nå en barnmorska per födande kvinna
  • Se över schema och arbetstidsförläggning
  • Möjliggör rotationstjänstgöring. Några verksamheter har framgångsrikt arbetat med olika former av rotationstjänstgöring. De bästa av de lösningarna ska vi nu möjliggöra för fler kliniker. Målet är fler barnmorskor till förlossningen.
  • Möjligheter att använda läkarinsatser på olika sätt.
  • Arbeta med flöden och i mindre grupper för att använda kompetensen så optimalt som möjligt. 
  • Vid behov bedöma om det krävs förstärkning av administrativa uppgifter, städning och andra stödfunktioner.

Mer om Nicole Silfverstolpes viktiga uppdrag som förlossningssamordnare, och om hennes förslag, kan du läsa här.

För att förverkliga en viktig punkt om en barnmorska per födande kan vi nu berätta att vi sätter av ytterligare 100 miljoner kronor i budgeten för 2022 till förlossningsvården. Sedan tidigare har vi höjt ersättningen för vårdval förlossning med 54 miljoner kronor i år och lika mycket nästa år. Läs gärna DNs artikel om detta

Förlossningsvården har också gett upphov till en politisk debatt. Alla konkreta och konstruktiva förslag från t ex Socialdemokraterna är förstås välkomna. I hälso- och sjukvårdsnämnden där jag är ordförande, och alla partier är representerade, får vi återkommande tillfälle att diskutera och få information om förlossningsvården. Regionstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för regionens sjukhus som vårdgivare och för personalfrågorna i regionen, har ett extrainsatt möte på torsdag.

Jag upprepar det jag skrev förra veckan: Det viktigaste nu är att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt viktiga arbete och säkerställa att alla gravida kvinnor får en trygg och bra förlossningsvård.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1752