december 12, 2023

En trygg och välfungerande förlossningsvård är något av det viktigaste vår välfärd ska erbjuda. Och jag vet att medarbetarna, trots den ansträngda situationen, gör allt för att varje födande kvinna ska få en trygg förlossning och varje barn den bästa starten i livet tillsammans med din familj.

Det är en allvarlig situation i förlossningsvården. Å ena sidan är det en bra vård där 95% får föda på det BB de önskar, och där bristningar och allvarliga skador minska rejält de senaste åren. Och kvinnorna är i hög grad nöjda med vården. Allt detta är förstås positivt. Men det finns också allvarliga problem med arbetssituation och arbetsmiljö för personalen. Det ser jag mycket allvarligt på.

Vi angriper problemen på flera sätt. Bland annat ser vi över förlossningsprognoser och bedömningarna av kommande behov av förlossningsvård och vi planerar att permanenta den uppskattade verksamheten Min barnmorska som syftar till att skapa sammanhållen vård från graviditet, genom förlossning och eftervård.
Utöver detta avsätter vi pengar i budgeten för utbildning av bl a fler barnmorskor. Och vi planerar för en ytterligare förlossningsenhet på S:t Görans sjukhus.

Men det behövs mer än så, och framförallt direkt i verksamheterna här och nu. Därför avsätter vi också medel i budget för arbetsmiljöåtgärder.

Idag har Nicole Silverstolpe utsetts till förlossningssamordnare för Region Stockholm. Nicole är idag produktionsdirektör i regionen, och även barnmorska.

I hennes uppdrag ingår att, i samverkan med sjukhusen, utforma lösningar på kort sikt för att säkerställa regionens förlossningskapacitet med fortsatt hög kvalitet inom förlossningsvården

För att hitta de mer kortsiktiga lösningarna ska förlossningssamordnaren se över en rad frågor. Bland dessa finns:

– Hur kan teamet runt den blivande mamman arbeta för att fokusera på de arbetsuppgifter som kräver just deras kompetens?
– Kan organisationen förändras inom en klinik för att skapa mindre enheter och överskådlig arbetsplanering?
– Kan schemaläggningen förändras för att skapa hållbart arbetsliv över tid?
– Hur skapar vi rotationstjänstgöring så att fler kan bidra i vården på våra förlossningskliniker?

Det viktigaste nu är att skapa bättre förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt viktiga arbete och säkerställa att alla gravida kvinnor får en trygg och bra förlossningsvård.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823