mars 03, 2024
Arbetsliv Sjukvård & hälsa

Förlossningsvården behöver byggas ut

Tack vare professionell personal och god planering har förlossningsvården i Stockholm fungerat bra även under de ansträngda sommarmånaderna. Men kapaciteten i förlossningsvården behöver öka.

Under juni och juli har drygt 93 procent av alla blivande föräldrar har fått föda på den klinik som varit deras förstahandsval, rapporterar SvD idag i en artikel om förlossningsvården under sommaren. Färre kvinnor har behövt hänvisas till andra sjukhus än förra året. Detta är ett resultat av god planering och bra samarbete mellan vårdgivarna – men framför allt av professionella medarbetare.

Det återstår ännu en del analysarbete innan vi får en tillräckligt bra helhetsbild över hur vården har fungerat i sommar, så alltför säkra slutsatser kan man inte dra ännu. Men jag som följt planeringsarbetet inför sommaren – som påbörjades redan hösten 2012 – vet att man på alla nivåer i verksamheterna ansträngt sig för att säkerställa att förlossningsvården, och annan sjukvård, är trygg och säker även under sommaren.

Samtidigt är vi medvetna om att förlossningsvården är ansträngd. Jag har under våren träffat barnmorskor vid flera tillfällen och hört deras beskrivning av sin arbetssituation. Folkpartiet har länge drivit frågan att det behövs fler förlossningskliniker och den uppfattningen stärks när jag lyssnar på barnmorskorna. Jag ser därför positivt på att Praktikertjänst nu planerar att öppna ett nytt BB vid Sophiahemmet. Jag kommer också fortsätta att driva Folkpartiets krav på att öppna en ny förlossningsklinik vid S:t Görans sjukhus, vilket jag hoppas kan bli verklighet inom en relativt snar framtid.

Inför sommaren har vi från Alliansens sida försökt förbättra situationen genom att öppna fler förlossningsplatser på Södertälje sjukhus. Vi avsätter också 150 miljoner i en treårig satsning på att förbättra arbetsmiljön i landstingets verksamheter. Tanken är att pengarna ska gå till projekt som är initierade lokalt och i god dialog med personal och fackförbund. Tillsammans med de övriga sjukvårds- och personalsatsningar som landstinget gör så bidrar dessa åtgärder till att stockholmarna även i framtiden kan erbjudas en trygg och säker hälso- och sjukvård.

Uppdatering: Idag publicerar SvD en uppföljningsartikel där jag kommenterar situationen i förlossningsvården.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823