maj 05, 2024


Genom forskning, utbildning och utveckling möjliggörs medicinska landvinningar, nya behandlingsmetoder och mer kunskap om hur sjukdom kan förebyggas och behandlas. Genom forskning kan dödliga sjukdomar idag, vara behandlingsbara imorgon. Lidandet kan minska och fler kan få leva med hälsa. Idag antar Region Stockholm en ny strategi för att vässa våra verksamheter ännu mer när det gäller att bygga kunskap för vård i världsklass.

Sverige är och ska vara en kunskapsnation och därför behövs långsiktiga och bra villkor för forskning såväl nationellt som i regionerna och andra delar av samhället.

Vår nya strategi för forskning, utbildning och utveckling blir ett viktigt bidrag till regionens verksamheters långsiktiga arbet. Och det förutsätter ett nära samarbete med Karolinska institutet, KTH och andra viktiga samarbetspartners.

Forskning och utbildning är förutsättningar för att Region Stockholms verksamheter ska fortsätta utvecklas och kunna erbjuda invånarna god vård av hög kvalitet och säkra kompetensförsörjningen. Vårdens medarbetare behöver ständigt fortbilda sig för att kunskaperna ska vara uppdaterade och för utvecklingen i yrket.

Regionens målsättning är att såväl klinisk som folkhälsovetenskaplig forskning som bedrivs inom Region Stockholm hälso- och sjukvård, såväl i egenregi som privat, ska leda till genombrott som:
• förebygger sjukdom, räddar liv och botar sjukdomar
• möjliggör tidig upptäckt av såväl ohälsa som sjukdom
• relaterar till hälsoeffekter av miljöexponering och arbetsmiljö
• bidrar till att ställa säkrare och individbaserade diagnoser
• bidrar till mindre lidande och färre komplikationer
• utvecklar den personcentrerade vården
• främjar patientsäkerhet och kvalitet
• utvecklar logistik: flöden av patienter, vårdkedjor, krisberedskap
• relaterar till populationsskillnader och strukturella hinder för hälsa.

Även inom kollektivtrafiken behövs forskning
för att förbättra för länets invånare och bidra till ett hållbart resande.

Här kan du läsa mer om vår strategi för forskning, utbildning och utveckling.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821