maj 05, 2024
Kristoffer Zetterstrands "Ager Medicinae" är NKS första konstverk
Kultur Sjukvård & hälsa

Första konstverket vid nya sjukhuset klart!

Idag visades det första konstverket i Nya Karolinskaområdet. Det är konstnären Kristoffer Zetterstrand som skapat en vacker kakelmosaik på parkeringshuset vid sjukhuset. Jag var förstås på plats i Solna.

Stockholms läns landsting gör genom denna stora konstsatsning en kulturgärning som kommer att synliggöra många konstnärskap av i dag och göra avtryck på ett sätt som måste stå sig i decennier. Det är en stor utmaning och en möjlighet som vi sällan sett i denna omfattning i Sverige. Och idag är det Kristoffer Zetterstrands vackra mosaik som är i fokus.

Kristoffer Zetterstrand, konstnär
Kristoffer Zetterstrand, konstnär

Verket är en 80 meter lång kakelmosaik som speglar medicinhistorien i en sorts tidsaxel där kakelplattorna skapar ett motiv med lågupplöst pixelkänsla. Den som är bekant med Minecraft känner igen Zetterstrand som bidragit till spelet. Den som vill se mer av hans verk till NKS kan titta in här på hans hemsida där verket presenteras och ledtrådar till de olika detaljerna i mosaiken ges. Det är en liten rolig detalj att i kaklelväggen finns en QR-kod som leder vidare till sidan. Lite svår att upptäcka för ögat, men rolig när man väl hittat rätt.

Har ni tänkt på att det där med stora, epokgörande förändringar som ställer om tillvaron ordentlig och leder in på nya banor brukar man mest kunna identifiera efteråt, när man blickar bakåt och konstaterar att just det där betydde något stort. Så är det inte med det sjukhus som växer fram här. Det är högst påtaglig här och nu att vi är med om något som kommer att förändra mycket av hälso- och sjukvården i framtiden i vår region. Vi ser inte bara hur ett nytt, toppmodernt universitetssjukhus växer fram, ett sjukhus som kommer att rymma mycket av den yppersta vården i framtiden. Vi ser också hur vårdens organisation och struktur utvecklas. Och vi se ett nytt arkitektoniskt landmärke ta plats. Och detta manifesteras idag när den första delen av vår stora satsning på konstnärlig gestaltningen tar form.

NKS är ett historiskt stort konstprojekt. Senast det byggdes sjukhus här i Solna, på 30-talet, så var det inte bara de storslagna visionerna om medicinska landvinningar som byggdes in i tegelfasaderna. Det var också sin tids storslagna konstsatsning. Det var den då största konstsatsningen som staten gjort i offentlig miljö och här lades grunden till det som i dag är statens konstråd och etablerandet av den så kallade 1%regeln, som betytt så mycket för den offentliga konsten i vårt land. Den här gången är det inte staten utan landstinget som satsar. Och vi gör det i gott samarbete med Skanska och inte minst med en lång rad konstnärer.

Ett sjukhus är en viktig plats och detta nya sjukhus med sin stolta vision om att möta framtidens patienter som behöver högspecialiserad vård är förstås inget undantag. Här kommer människor att uppleva avgörande skeenden i sina liv. Glädje och sorg, djup och allvar. Vissa kommer att få livet tillbaka genom den senaste, mest avancerade vården. Andra kommer att ta farväl av någon de håller kär. Där kommer många att undersökas och behandlas. Tusentals kommer att få en ny arbetsplats. Vetenskapen kommer att göra framsteg. Ett nytt högspecialiserat universitetssjukhus kommer att föra oss framåt.

Mitt i all denna utveckling finns människan. Hon ska stå i centrum. Det är av omsorg om henne som vi lägger energi och resurser på att skapa en bra och läkande vårdmiljö. Det är därför konsten är så viktig. Min förhoppning är att konsten på vårt nya universitetssjukhus kan fylla sin roll att vara just konst. Något som gör miljön mänsklig och trygg. Något som ger utrymme för reflektion, tankar och känslor. Något som skänker lugn och förtröstan. Något som gör oss lite mindre till patient och lite mer till människa.

Konsten spelar inte bara en viktig roll för patienterna. Den bidrar också till en kreativ miljö där arbetsglädjen kan få spelrum, där stora tankar kan växa och nya landvinningar göras inom hälso- och sjukvården. Konsten ska stödja och samverka med den verksamhet som bedrivs i sjukhuset.

Konsten har inte bara sin funktion inne i sjukhuset. Den förstärker också den yttre miljöns kvaliteter. När man en så här stor byggnad i ett så publikt läge och med ett så livsviktigt innehåll måste man förstås markera dess dignitet på olika sätt. Och det ser vi ett exempel på här.

Vårt nya universitetssjukhus i Solna är unikt på många sätt. Inte minst genom de samarbeten som landstinget har och med exempelvis Karolinska institutet som också genomgår en stor utvecklingsfas hand i hand med landstinget. Detta kommer att bli en ännu mer spännande plats för medarbetare i vården, forskare och förstås patienterna. Men sjukhusprojektet är också unikt genom det samarbete vi har med Skanska där privat- och offentligt möts och skapar ett mervärde tillsammans.

Med konstsatsningen i Nya Karolinska Solna markerar vi den stora betydelse som vi tillmäter det nya sjukhuset och den miljö där patienter, anhöriga och medarbetare kommer att vårdas, vistas och verka i framtiden.

I filmklippet nedan berättar jag om min syn på konsten i vården:

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821