april 04, 2024
Foto: Benson Kua
Liberalerna Sjukvård & hälsa

Första landsting med hbt-policy

I vården och landstingets övriga verksamheter ska alla känna sig välkomna och uppleva ett gott bemötande. Det är utgångspunkten för den hbt-policy som antagits av landstingsfullmäktige och som idag var temat för ett inspirationsmöte i Landstingshuset.

Nu ska policyn bli verklighet i våra olika verksamheter. Birgitta Rydberg (FP) har lagt ner stort engagemang på att driva igenom policyn och fått med sig väldigt många på vägen. Att enigheten kring vårt hbt-arbete i landstinget är stort borgar för att den kan bli betydelsefull och hålla för lång tid framöver.

Det var särskilt intressant att lyssna till tre framgångsrika exempel där man aktivit arbetat med att stärka hbt-kompetensen i organisationerna. Distriktsläkaren Luisa Escuder Miquel, vårdområdeschefen Anette Wennerskog inom en geriatrisk verksamhet och Nils Zetterberg, projketledare inom brandförsvaret berättade utifrån sina olika perspektiv. Väldigt roligt att höra att deras arbete med utbildningsinsatser och annat lett till förändringar och förbättringar. Flera kan följa deras exempel.

Här hittar du policyn. Läs också vad DN skriver

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823