juli 07, 2024
Sjukvård & hälsa

Förtroendet för Alliansen ökar

Stockholmarna känner ökat förtroende för hur Alliansen sköter sjukvården och kollektivtrafiken. Det är välkommet – och inte så konstigt.

Opinionsmätningar kan vara varierande läsning, men i dag kom glädjande besked från Opinion Stockholm: förtroendet ökar för Alliansen i alla de viktiga sakpolitiska frågorna i ”Stor-Stockholm”. Stockholmarna känner ökad tilltro till Alliansen när det gäller såväl sjukvård och kollektivtrafik, som bostäder, äldreomsorg och skola.

Allra mest ökar förtroendet när det gäller sjukvården. Det gör mig förstås väldigt glad – jag ägnar hela dagarna och ofta en hel del mer av mina veckor för att förbättra hälso- och sjukvården i Stockholms län. Vårt massiva investeringsprogram – 42 miljarder till nya, utbyggda och renoverade sjukhus och 850 nya vårdplatser varav många i enkelrum – är en viktig satsning som jag tror att stockholmarna uppskattar. Att vi har kunnat öka vårdens budget med 15 miljarder till 51 miljarder från 2006 till 2014, är resultatet av tydliga prioriteringar varje år som vi i Alliansen har satt samman landstingsbudgeten.

Att vi satsar rejält på att höja sjuksköterskors löner, genom att skapa löneutveckling för specialistsjuksköterskor och barnmorskor, tror jag också är något som stockholmarna välkomnar och ser är viktigt.

Stödet för vår politik ökar också på landstingets andra huvudområde, kollektivtrafiken. Där har förstås besluten om utbyggnad av tunnelbanan varit viktig. Och där har stockholmarna i dag fått ännu större anledning att glädjas, när Stockholms stads goda ekonomi gör att man kan satsa egna pengar på att tillsammans med oss i landstinget bygga tunnelbana till Älvsjö.

En viktig orsak till att stödet för Alliansen ökar är sannolikt också att vi nu har gått in i valåret. Att ha och ta ansvar för viktiga välfärdsområden belönas inte alltid med omedelbar uppskattning från väljarna. Men nu ökar väljarnas intresse och det duger inte längre med vidlyftiga löften om mer pengar och bättre tider för allt och alla. Stockholmarna är inte dumma – de väntar sig resultat, de tror inte på tomma löften utan vill se konkreta resultat och tydliga alternativ. Under 2014 kommer oppositionen säkert att granskas hårdare och alternativen blir ännu tydligare.

Vi i Alliansen måste samtidigt jobba på hårt för att hålla i och öka förtroendet. Jag och Folkpartiet kommer att göra vår del. Vi ger oss inte. Vi ska höja sjuksköterskornas löner. Vi ska se till att läkare får ägna sig åt vård, inte pappersarbete. Vi ska bygga ut tunnelbanan – och tvärförbindelser, med spårväg och pendelbåtar. Och vi glömmer aldrig kulturen, som också är viktig för att en kraftigt växande region ska bli ännu bättre

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821