maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Förtroendet för vården ökar

Vårdbarometern – där allmänheten årligen får säga vad de tycker om vården, har nyligen presenterats. De flesta stockholmare anser sig ha tillgång till den vård de behöver samtidigt som förtroendet för länets sjukhus ökar.

För att kunna hitta rätt i vården är det viktigt att man som patient vet var man ska vända sig. Det är därför glädjande att allt flera upplever att de känner till och får  vägledning i sjukvården av 1177 Vårdguiden.

Invånarna i länet har något större förtroende för sjukhusen än för vid förra mätningen. 74 procent har mycket eller ganska stort förtroende för sjukhusen, vilket ligger något högre än genomsnittet i landet. 81 procent av invånarna i Stockholms län anser att de har tillgång till den sjukvård de behöver, vilket även det är fler än genomsnittet för riket där 78 procent upplever samma sak.

Detta och mycket annat kan man läsa om i Vårdbarometern. Att stockholmarna ger vården så gott betyg inspirerar till fortsatt utvecklingsarbete!

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821