juli 07, 2024
Färdtjänstbil
Kollektivtrafik

FP kräver: frihet i färdtjänsten!

Människor med funktionsnedsättning behöver ibland färdtjänst för att kunna förflytta sig och leva självständiga liv. Idag präglas färdtjänsten i stora stycken av plantänkande och ofrihet för den enskilda. Det måste vi än dra på! Idag skriver jag om detta i Dagens Samhälle, tillsammans med mina partikamrater riksdagsledamoten Barbro Westerholm och Lise Lidbäck, som siktar på att bli landstingspolitiker efter nästa val.

 

RullstolLise har, förutom sitt liberala engagemang, stor erfarenhet av färdtjänsten och inte minst den lyckosamma reform som jag genomdrev för några år sedan med rullstolstaxi, som ger rullstolsburna resenärer en särskild frihet och utvecklad service, genom en kundvalsmodell. Tyvärr hotas nu den reformen, eftersom den visats sig inte vara förenlig med gällande upphandlingslagstiftning. Nu finns det dock en öppning genom Anders Wijkmans upphandlingsutredning. Det är dags att göra verklighet av talet om tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Artiklen i Dagens samhälle kan du läsa via länken ovan eller här :

Att kunna röra sig fritt är en fundamental frihetsfråga som de flesta av oss oftast inte tänker på. Vi väljer själva vart och när vi vill gå, cykla, ta bussen, tåget eller bilen. Men för alla som har svårt eller inte kan röra sig själva blir den frihetsfrågan väldigt konkret. För dem finns färdtjänsten.

Alla äldre och personer med funktionsnedsättningar som använder färdtjänsten är beroende av andras beslut och prioriteringar – i Stockholms län av landstingets upphandling av färdtjänstföretag, där antalet aktörer med åren krympt och de små lokala taxibolagen slagits ut. Möjligheten att välja med vem, och även när och hur, man ska åka är starkt begränsad.

Folkpartiet vill ändra på detta. Alla som använder färdtjänst borde kunna få verklig valfrihet. Succén med rullstolstaxi visar att det går. Denna reform infördes i Stockholms län under förra mandatperioden då Folkpartiet ledde färdtjänstnämnden. Under ett år ökade antalet resor med 117 000, sedan har ökningen fortsatt. Personer som sitter i rullstol, och därför behöver resa med ett specialanpassat fordon, fick betydligt större rörelsefrihet och spontanitet. Bakom rullstolstaxis succé finns valfriheten, i form av kundval: Resenärerna kan fritt välja mellan de olika taxibolag som uppfyller kvalitetskraven och godkänts som utförare. Priset är fastställt från början och lika för alla företag. Istället för att landstinget upphandlade ett antal – med tiden allt färre – leverantörer som kunderna hänvisades till, kunde de som åker med färdtjänst för första gången välja själ

En sådan framgång borde givetvis utvidgas till hela färdtjänsten. Istället hotas kundvalet av att bli förklarat olagligt. När Stockholms läns landsting ville använda samma modell för fler delar av färdtjänsten slog kammarrätten fast att det inte finns någon lagstadgad rätt till valfrihet för färdtjänstresenärer. Kundvalet är alltså egentligen inte möjligt att använda. Rullstolstaxin rullar avtalet trots detta ändå på till 2015 – men sedan riskerar rullstolsburna resenärers frihet att snabbt raseras, om inget görs skyndsamt.

En lagstiftning som sätter stopp för den bästa möjliga lösningen är föråldrad och alltför snäv. Anders Wijkman pekar i sin nyligen presenterade upphandlingsutredning på möjligheten att ändra lagen så att enskildas behov och val jämställs med rangordning och annan objektiv fördelningsgrund inom lagen om offentlig upphandling (LOU). Det borde kunna tillämpas på färdtjänsten. Från vår sida vill vi gärna gå längre och ge enskilda färdtjänstkunder lagstadgad rätt att välja utförare, men utredningsförslaget är ett bra steg på vägen. Nu gäller det att frågan hanteras skyndsamt så att rullstolstaxi kan räddas i Stockholm och spridas till övriga landet.

Budgetmässigt är valfrihet för färdtjänstresenärerna ingen stor sak. Det handlar framför allt om hur vi använder pengarna – med centralstyrning, eller om vi låter resenären själv ta med sig pengen till det taxiföretag de önskar. En möjlighet som också innebär makten att välja bort, vilket i ett slag skärper konkurrensen och sätter den på resenärernas villkor.

Med kundval handlar konkurrensen om kvalitet, bemötande och service istället för pris. Och det ökar också konkurrensen och affärsmöjligheterna för små, lokala, nya och växande småföretag. Den oligopol-situation med några få stora aktörer som till exempel i praktiken råder i Stockholmsregionen skulle utmanas – vilket även gynnar andra taxiresenärer. Fri konkurrens och fritt val för individen är liberala hjärtefrågor. För oss är det därför självklart att stå upp för resenärernas fria val i färdtjänsten.

Anna Starbrink, landstingsråd (FP), Stockholms läns landsting
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (FP), socialpolitisk talesperson
Lise Lidbäck, (FP) Upplands-Bro, rullstolstaxikund

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821