maj 05, 2024
Skärgårdsbåt
Kollektivtrafik

FP kräver garantier för fungerande skärgårdstrafik

Just  nu pågår upphandling av sjötrafiken i Stockholms skärgård. Folkpartiet har varit och är fortfarande mycket kritiska till processen kring upphandlingen. Vi delar den oro som många av skärgårdens intressenter har framfört kring väntade förändringar i Waxholmsbolagets trafikutbud.

Därför kräver Folkpartiet idag i en skrivelse till trafiknämnden svar om trafikutbudet, men även om risken för monopolsituation och om ångbåtstrafikens framtid.

Den vackra skärgården ska även i framtiden vara en bra plats för besökare men också för boende och näringsidkare. Här är en vy över skärgården i vårdsolen.
Den vackra skärgården ska även i framtiden vara en bra plats för besökare men också för boende och näringsidkare.

Stella Fare som är  Folkpartiets representant och vice ordförande i Trafiknämnden kräver garantier för att sjötrafiken i mellanskärgården bibehålls i minst nuvarande omfattning innan trafiknämnden kan ta ett tilldelningsbeslut. Hon kräver också att Skärgårdsstiftelsen får ett ordentligt svar på de frågor man har ställt.

Från Folkpartiets sida har vi hela tiden varit kritiska mot skärgårdsupphandlingens upplägg som vi menar inte förankrats politiskt i Alliansen eller trafiknämnden. Vår oro kring vad utfallet av upphandlingen kan bli handlar om den ojämna storleken på trafikområdena och möjligheterna för små rederier att lägga anbud eller vara underentreprenörer. Vi befarar att en monopolsituation skapas.

Från mitt och Folkpartiets perspektiv är det självklart att slå vakt om ångbåtarna. De historiska fartygen är en viktig del av Stockholms och skärgårdens identitet och kulturarv. Om ångbåtarna inte längre kommer gå till exempelvis Grinda, utan bara vända i Vaxholm och sedan ligga still vid Strömkajen, så förflackas deras betydelse. Att säkerställa att så inte sker är också viktigt innan  något beslut om upphandlingen kan fattas från vår sida.

Läs gärna vad min kollega Birgitta Rydberg skriver om sjötrafikupphandlingen, hon är lika kritisk som jag: Birgitta Rydbergs blogg. 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821