februari 02, 2024
Liberalerna Sjukvård & hälsa

FP presenterar barnrapport

Idag presenterar Folkpartiet i landstinget en rapport om hur barnsjukvården kan utvecklas. Kravet på att vi ska rädda Astrid Lindgrens barnsjukhus, som uppmärksammades av DN idag) är en del av denna rapport. Men den innehåller en hel del andra angelägna förslag också.

Det blir allt fler barn i vår växande region och de och deras föräldrar ska kunna lita på att de erbjuds den bästa vården när det behövs. Ett område som vi ser behöver uppmärksammas särskilt är allergivården. Bland annat behövs fler allsergiläkare. Födoämnesallergier ökar men behandlingarna går också framåt, och vi behöver utbilda fler allergiläkare som kan använda de senaste metoderna

Folkpartiets förslag för en bättre hälso- och sjukvård för barnen

 • Behåll Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna (ALB Solna) och flytta in den högst specialiserade barnsjukvården på Nya Karolinska Solna (NKS).
 • Behåll Sachsska Barnsjukhuset och Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge.
 • Inför vårdval för öppen barnmedicinsk vård.
 • Inför vårdval för första linjens barnpsykiatri.
 • Inför sanktioner kommuner och landsting som inte följer överenskommelser om barn som behöver särskilt stöd (BUS).
 • Fler hembesök till sjuka barn.
 • Mer avancerad hemsjukvård för svårt sjuka barn.
 • Fler ST-läkartjänster inom allergologi.
 • Utred om det ytterligare går att förbättra innehållet, öka samarbetet och höja kvaliteten av omhändertagandet vid de tre barnahusen i Stockholms län.
 • Satsa på ett VITS-projekt i Stockholms län för barn med neuropsykiatriska problem.
 • Öka internetbaserade medicinska kontroller och behandlingar för unga.
 • Förbättra övergången från barnsjukvård till vuxenvård vid både psykisk och somatisk sjukdom eller funktionsnedsättningar.
 • Satsa mer på habilitering för barn och unga.
 • Öka antalet neuropsykiatriska utredningar och förbättra omhändertagandet av de barn som får en diagnos.
 • Öka den specialiserade ätstörningsvården.
 • Öka öppettiderna på ungdomsmottagningarna.
 • Förebygg övervikt och fetma hos barn och ungdomar och öka möjligheten till behandling av barn med fetma

Vår rapport i sin helhet hittar du här: Barnrapport

Birgitta Rydberg bloggar också om detta.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823