maj 05, 2024
Jag har utsetts till ordförande i Folkpartiets nya välfärdskommission. Kommissionen är ett led i partiets förnyelsearbete. Vi ska arbeta brett för att utveckla den svenska välfärden ur en rad olika perspektiv. Parallellt med välfärdskommissionen ska också en globaliseringkommission jobba. Den leder Mats Persson, riksdagsledamot från Skåne. Tillsammans ska vi bidra till att utveckla de liberala svaren på vår tids stora utmaningar.

Att leda välfärdskommissionen och utifrån ett socialliberalt perspektiv få leda ett politiskt utvecklings- och idéarbete där mandatet att ompröva och omdefiniera vårt partis politik är stor ser jag som en fantastisk utmaning som jag med glädje tar mig an.

Min utgångspunkt är självklart övertygelsen om varje människas unika möjlighet och kapacitet. Att alltid eftersträva att frigöra individens inneboende kraft ställer krav på samhället. Vi får aldrig ge upp om någon människas möjligheter. Samhällets uppgift är att ge förutsättningar att komma tillbaka och fortsätta vidare i livet. Det är därför den gemensamma välfärden behövs som ett verktyg för liberal politik.

Samspelet mellan ett fritt näringsliv och ett starkt offentligt åtagande har på många sätt lagt grunden för vårt välstånd och för det samhälle vi lever i. Den insikten kommer att vara bärande i kommissionens arbete.

Framtidens välfärd kommer att präglas av individuella förväntningar, krav på hög tillgänglighet, medicinska landvinningar som ger möjlighet att hjälp fler och stärka hälsan, en snabb teknikutveckling ger nya möjligheter till välfärdstjänster och förbättrad service och önskan om utvecklade välfärdstjänster riskerar att växa i snabbare takt än samhällets resurser.

Välfärdskommissionen ska söka svar på välfärdens utmaningar. Jag hoppas naturligtvis att många människor i Folkparitet och andra som delar vår grundläggande hållning vill bidra i arbetet med kunskaper och idéer. Och jag hoppas på en livaktig debatt.

Välfärdskommissionen består sammantaget av mig som ordförande och Gulan Avci, Maria Johansson, Roger Haddad, Barbro Westerholm, Christina Örnebjär, Staffan Werme.

Läs mer:

Mer info på Folkpartiets hemsida

Presskonferensen sändes av SVT

Debattartikel från Jan Björklund i DN

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821