april 04, 2024
Arbetsliv

Framtidens sjuksköterskor

I fredags fick landstinget besök av sjuksköterskestudenter, som lämnade över en namninsamling med krav på en lägstalön om 24 000 kronor i månaden. Jag kunde tyvärr inte själv vara på plats i fredags, men en medarbetare till mig träffade studenterna och tog emot deras namnlista.

Sjukskötersketudenten Ulrika Blumfelds överlämnar namninsamlingen. Bild från TV 4.

Som personallandstingsråd är jag förstås angelägen om att – framtidens vårdpersonal – ska vilja söka sig till våra verksamheter. Vårt mål är att Stockholms läns landsting ska vara en attraktiv arbetsgivare, som kan rekrytera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Det är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda stockholmarna en god och kvalitativ vård även i framtiden.

I Stockholms läns landsting är det de olika sjukhusen och andra verksamheter som fattar beslut om löner och andra villkor. Det är alltså inte politiker som sätter enskilda medarbetares löner. Jag tycker att det är en viktit princip att medarbetarnas villkor beslutas av arbetsgivaren lokalt och i enlighet med tecknade kollektigavtal. Däremot är vi förstås angelägna om att landstinget som helhet följer vår politiskt beslutade personalpolicy. För att få en bra bild av behoven av kompetens i organisationen – och i vården i stort, även utanför landstingets egna verksamheter – och för att kunna skapa en långsiktigt strategi för kompetensförsörjning har jag tillsatt en utredning om kompetensförsörjningen. Jag är förstås också intresserad av den utveckling av löner och andra villkor som sker. Det är nödvändigt att Stockholms läns landsting och andra vårdaktörer i länet kan hävda sig som en intressant arbetsgivare för framtidens vårdpersonal.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821