juli 07, 2024
Landstingshuset
Sjukvård & hälsa

Framtidsbudget för en fantastisk region

Idag startar det viktiga budgetsammanträdet i landstingsfullmäktige. I två dagar ska vi fatta beslut och lägga fast riktningen för hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, landstingets kultursatsningar och den regionala utvecklingen. För tolfte året i rad har Liberalerna och Alliansen presenterat en budget med ordning i ekonomin och fortsatta satsningar på valfrihet i vården, utveckling och framtidstro. Så här inledde jag budgetdebatten:

Ordförande, fullmäktige,

Stockholm är en fantastisk region. Stockholm står för utveckling och frihet. Vi som bor här visade prov på öppenhetens Stockholmsanda efter den fruktansvärda terrorattacken på Drottninggatan. #OpenStockholm blev vår gemensamma kanal för omtanke, medmänsklighet och praktiskt problemlösande.

De där dagarna i april visade också att landstingets verksamheter står starka i prövningens tid. Vårdens medarbetare intog direkt sina roller och hjälpte med stor professionalitet snabbt de som skadats. Trafikförvaltningens trygghetscentral bidrog till att polisen kunde hitta förövaren, trygghetsvärdarna och ordningsvakterna vid Sergels torg hjälpte osjälviskt människor i yttersta nöd. Sådant gör mig stolt över vårt landsting. Och jag vill säga tack. Tack för alla insatser som gjordes för våra medmänniskor och för vår region.

*

Vi behöver framtidstro. Vi behöver visioner och drömmar. Och vi behöver konkret politik som leder framåt och gör visionerna möjliga och drömmarna till verklighet.

Vi befinner oss mitt i språnget mot framtiden. Alliansens budget stakar ut riktningen med reformer för en vård utan väntan, men med hög kvalitet och möjlighet för varje patient att välja vård och vara delaktig. Vårdcentralerna blir navet i den moderna sjukvården. Patienter ska få en fast läkare på vårdcentralen. Vi börjar med de sjuka äldre. Med Vårdval seniorvård vill vi ge äldre trygg vård och omsorg med valfrihet. Och med viljan att mota bort den ökande psykiska ohälsan ska vi skapa ett regionalt psykiatricentrum. Digitaliseringen som ger oss nya möjligheter som vi ännu bara kan ana fortsätter och vi skapar utrymme för innovationer.

Vården i Stockholm är bra. Det finns de som vill svartmåla och ge en dyster bild. Visst har vi utmaningar här precis som på andra håll i landet, men är ändå väl rustade. Vi har bland landets kortaste köer till specialistvård. Vi har färre överbeläggningar, vi har några av de bästa sjukhusen och vårdcentralerna i landet. Det ska vi vara stolta över.

*

Vi ska också ha en robust kollektivtrafik som är bekväm, säker och snabb. Kollektivtrafiken rustas och utökas på ett sätt som vi inte sett sedan de första tunnelbanelinjerna drogs fram för många decennier sedan.

Vi vill bygga vår region attraktiv och få fortsätta känna stolthet över vår vackra stad och dynamiska region. Därför ska vi driva en kulturpolitik som inkluderar hela länet och möjliggör ett fantastiskt kulturutbud.

*

Vi ska sikta högt och visionärt. Men vi ska också ge konkreta besked om vägen mot visionerna. Att förändra är inte enkelt. Vi möter problem och utmaningar, vi kommer att göra misstag som vi får rätta till. Det kräver mod, prestigelöshet och beslutsamhet. Men vi fortsätter framåt.

Budgetdebatten som inleds idag kommer att tydliggöra alternativen. Den kommer att handla om budget för nästa år. Men i lika hög grad om synen på framtidens vård.

Alliansens progressiva, utvecklingspolitik ska ställas mot den ängsligt bakåtblickande oppositionen som lägger fram förslag på förslag som innebära att backa tillbaka och falla in i bekvämligheten att säga stopp. När oppositionen säger avskaffa valfriheten som vårdval gett, eller spara på öppenvården och för tillbaka patienterna till akutsjukhusen så säger de också nej till framtiden. Men ett kraftfullt ja till dåtiden. Ja till långa vårdköer, ja till att makten över människors vardag är i händerna på politiker och tjänstemän, inte hos människorna själva. Dåtiden var ingen bra tid för vården.

När socialdemokraterna slaktar vårdval ryker både egna valet och vården. Patienterna hänvisas till den vanliga socialdemokratiska vårdkön.

Att utvecklingen går framåt och att mycket blir så mycket bättre beror på kraftfulla och viljestarka människor som vågar gå före. Det är medarbetare i hälso- och sjukvården, det är ledare, det är forskare. Och det är politiker som förmå skapa förutsättningar för visioner att växa, för innovation att formas och för människor att använda sin kunskap och kraft till att bygga en bättre framtid. Tillsammans kan vi skapa en ännu bättre sjukvård, en kollektivtrafik som fungerar väl i vår vardag ett kulturliv som får oss att fortsätta växa och kreativiteten att flöda. Så bygger vi en stark Stockholmsregion.

Vi ska våga fullfölja språnget mot framtiden. Därför yrkar jag bifall till landstingsstyrelsens förslag till budet 2018.

(det talade ordet gäller)

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821