mars 03, 2024
Landstingshuset
Sjukvård & hälsa

Framtidssatsning på vården

Framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm tar form. Idag kan Alliansen i Stockholms läns landsting berätta om de enorma framtidssatsningar som planeras i vårt län och som beskrivs i framtidsplan för hälso- och sjukvården. Det blir en kraftfull utbyggnad av vården som kommer stockholmarna till del. Sjukhus byggs ut och vården utanför akutsjukhusen blir mer tillgänglig.

plåsterHälso- och sjukvården kommer att se annorlunda ut i framtiden. Vi står inför epokgörande förändringar för att modernisera och utveckla vården. Vi har självklart patienterna som vår viktiga utgångspunkt. De ska ha bra tillgänglighet till vård på rätt nivå och den vård som erbjuds ska hålla hög kvalitet.

Vi kommer att satsa på om och tillbyggnad av de flesta sjukhusen i länet, och inte minst akutsjukhusen kommer att utvecklas och rustas för framtiden. Och för att de ska ha kapacitet och utrymme att ge bästa tänkbara sjukvård till alla som behöver akutsjukhusens resurser byggas även den övriga vården ut som då får utrymme att hjälpa patienter med behov av vård, men inte just på akutsjukhusen. Sammantaget blir det en betydligt tillgängligare vård i framtiden. Ett centralt tema i framtidens hälso- och sjukvård är att vården ska finnas närmare människorna, på mindre sjukhus. Vården på akutsjukhusen växer också, med ca 7 %, och utanför akutsjukhusen med hela 40 procent. 16 % mer vård totalt kan vi se fram emot till år 2018. Med detta är vi redo att möta den utmaning som finns i att Stockholmsregionens befolkning växer så det knakar.

För mig och folkpartiet ligger förstås patientens upplevelse av vården varmt om hjärtat. Därför satsar vi på eget rum för patienterna i den moderna framtidsvården. Det är bra både för patientsäkerheten och för varje människas behov av integritet. Läkande vårdmiljöer som bidrar till välbefinnande, även när man är sjuk är en annan viktigt fråga som blir möjlig i de framtida vårlokalerna.

Förlossningsvården engagera många, så även mig. En nya förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus ingår i framtidsplanerna.

Navet i sjukvården är förstås den egna läkaren och distriktssköterskan på vårdcentralerna. Där ska det också finnas tillgång till exempelvis psykolog, sjukgymnast, dietist och/eller andra yrkesgrupper som blir en stark kraft i det nära mötet med patienterna i första linjen vård.

Som liberal och intresserad av att öka den enskilda individens makt över sin vardag och skapa bra verktyg för var och en av oss jobba med vår egen hälsa och vara medaktör i vår egen vård blir förstås olika e-hälsotjänster, hälso-appar och bra information allt viktigare. Det tar vi också fasta på i framtidsplanen.

Visst kommer allt detta att kosta mycket pengar. Investeringarna blir enorma. Hela 28 miljarder kronor ligger i vår investeringsplan (utöver det vi också satsar på Nya Karolinska i Solna). Vi kan göra detta därför att vi har en välskött ekonomi och en klar inriktning för koka investeringar och en strategi för att använda vårdresurserna på rätt sätt. Det är ett stort ansvar men en alldeles nödvändig väg att gå.

Min kollega Birgitta Rydberg bloggar också om detta.

 

Framtidsplan för hälso- och sjukvården i Stockholm. Vår jättesatsning på modern vård i framtiden.
Framtidsplan för hälso- och sjukvården i Stockholm.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823