juli 07, 2024

TBC är en allvarlig sjukdom som kräver diagnos och vård. En liten grupp människor drabbas men för dem är det viktigt att vården är tillgänglig. För att skapa bättre förutsättningar för detta kommer hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om utvidgning av nuvarande regler för andra smittsamma sjukdomar som klamydia och syfilis så att även TBC omfattas. Beslutet innebär snabbare och enklare vård för ytterligare minst 10-20 personer per år, som i dag inte kan betala diagnostik och behandling av TBC.

Det är i allas intresse att alla i Stockholm och Sverige har ett skydd mot smittsamma sjukdomar. Hälsa eller sjukdom gör inte skillnad utifrån människors ursprung eller medborgarskap. Det är ologiskt och omodernt att inte studenter från andra länder eller arbetskraftsinvandrare har samma skydd och rätt kring tuberkulos som EU-medborgare, asylsökande eller sjömän. DN uppmärksammade nyligen förslaget, läs hela artikeln om fri TBC-vård här.

De flesta personer som inte är svenska medborgare har lagstadgad rätt till undersökning och behandling av smittsamma sjukdomar, men för vissa grupper som studenter, arbetskraftsinvandrare och turister krävs särskilt beslut av oss i landstinget. Nu utvidgas det till att gälla även tuberkulos.

Ekonomiskt blir skillnaden med att utvidga den kostnadsfria vården till tuberkulos förmodligen obefintlig – alla personer som drabbas får ändå fri vård efter beslut av smittskyddsläkare i varje enskilt fall. Skillnaden blir praktisk, det kommer gå enklare och fortare med diagnostik och behandling när den kostnadsfria vården är automatisk.

I en modern sjukvård och ett modernt samhälle tar vi ansvar för allas hälsa och skydd mot smitta. Förhoppningsvis kommer vi också kunna hitta och hjälpa fler personer tidigare, och i förlängningen göra att färre smittas. Ibland blir ett beslut som omfattar få personer viktigt för många fler.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821