februari 02, 2024
Vårdförbundet ville prata sjukvårdspolitik
Arbetsliv Liberalerna Sjukvård & hälsa

Frukostmöte hos Vårdförbundet

I morse var jag inbjuden till Vårdförbundets Stockholmsstyrelse på frukostmöte, för att prata om Folkpartiets sjukvårdspolitik. Ett trevligt initiativ, och ett givande möte blev det.

Jag tog förstås tillfället i akt att berätta om några av de saker som Folkpartiet tycker är viktiga. Att vården är rätt bemannad, till exempel. Målsättningen måste vara att medarbetare arbetar med sådant som passar deras utbildning och kompetensprofil. En del arbetsuppgifter som läkare gör i dag skulle säkert kunna överföras till sjuksköterskor. På samma sätt finns det saker som sjuksköterskor gör som nog skulle kunna utföras av undersköterskor eller andra yrkeskategorier. En fråga som jag tog upp är hur vi från landstingets sida skulle kunna utveckla vårdvalet så att sjuksköterskornas kompetens tillvartas bättre. Jag fick direkt flera uppslag från vårdförbundet där ersättningsmodellerna borde kunna utvecklas.

Lön och karriär är en annan viktig fråga. Det verkar som att bästa sättet att göra karriär och höja sin lön inom sjukvården är att bli chef – det vill säga att inte längre ägna sig i samma utsträckning åt patientarbete och omvårdnad utan i stället börja administrera. Bra chefer och ledare är jätteviktiga i vården, men det måste finnas andra attraktiva karriärvägar.

Lönefrågan driver vi på flera nivåer i Folkpartiet – jämställdhetsminister Maria Arnholm har t.ex. i en intervju med tidningen Vårdfokus sagt att hon ser lönefrågan som den viktigaste jämställdhetsfrågan just nu. Och i Stockholms landsting har jag initierat en lönesatsning på 90 miljoner kronor för bl.a. specialistsjuksköterskor.

Diskussionen handlade också andra övergripande frågor. Hur kan ersättningssystemet utvecklas för att bli mer resultatorienterat? Hur kan sjukvården organiseras för att säkerställa att patienterna får bästa möjliga bemötande? Hur kan vi utveckla vårdvalet utifrån de utmaningar som visar sig. Framtidens hälso- och sjukvård innebär förändringar i hälso- och sjukvården och det är angeläget att medarbetarna involveras i dessa processer och är väl informerade. Där behöver ledarskapet och styrningen i organisationen förstärkas. Vårdförbundet och dess medlemmar har mycket att bidra med i det sammanhanget.

För oss i Folkpartiet har hälso- och sjukvården alltid varit en viktig fråga. Vår sjukvårdspolitik finns samlad på nätet, i vårt sjukvårdspolitiska program. Men politiken utvecklas förstås kontinuerligt, inte minst genom möten med patienter, anhöriga och, som idag, företrädare för medarbetarna i vården. Morgonens frukostmöte med Vårdförbundet var givande, och förhoppningsvis lyckades jag också förmedla en tydlig bild av Folkpartiets åsikter om hälso- och sjukvården.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823