maj 05, 2024
Kollektivtrafik

Fyra år med färdtjänstnämnden

Här sitter jag och väntar på att mötet ska börja
På ordförandestolen

Igår samlades färdtjänstnämnden till sitt allra sista möte. Det är inte bara dags att byta ut nämndens ledamöter efter mandatperioden, nämnden läggs ner och en ny ordning uppstår där färdtjänstens alla delar samlas i den nya trafiknämnden och blir därmed fullt ut jämställd med övriga kollektivtrafiken. Det innebär att min vision om en sammanhållen organisation för trafiken blir verklighet. När man blickar framåt verkar fyra år vara en lång tid, men i backspegeln märker man hur fort det gått. I januari 2007 tillträdde nämnden. Jag missade nämndens allra första möte eftersom min lilla dotter Maj skulle komma till världen i just de dagarna. När jag nu ser min snart fyraåring skutta omkring inser jag hur fort tiden gått.

Vi har hunnit få en hel del gjort i färdjtänstnämnden. Bland det viktigaste är utökningen av resetilldelningen (och ja, jag vet att många ville att vi skulle nå ännu längre) införandet av rullstolstaxi (vilket bra samarbete det blev med många berörda organisationer!), arbetet med kvaliteten i färdtjänsten (jag tänker på t ex nätbaserade tester för förare, teknikutveckling och att vi avbröt samarbetet med Moldavien), förbättrade tidpassningen och omorganisationen där färdtjänsttrafiken blivit en del av SL/trafiknämndens verksamhet. Det finns förstås möjlighet att göra den här listan mycket längre.

Ibland har jag känt mig otillräcklig när vi vet att önskemålen och visionerna når längre än vad som just då varit möjligt att uppnå. Men jag inser också att det är så det måste vare. Ett tryck på ständig utveckling, att vi alltid har några steg kvar att ta, är en förändringskraft som ger styrka i det politiska arbetet.

Men en sak är alldeles säker. Utan alla kontakter med handikapp- och pensionärsorganisationerna och de kompetenta tjänstemän skulle vi inte uppnått särskilt mycket. Jag tycker att färdtjänstnämnden fungerat väl och att samarbetet varit konstruktivt. Även de gånger vi tyckt lite olika har vi kunnat fatta beslut med respekt för varandra. Det är en styrka i politiskt arbete.

Det är inte utan vemod jag nu lämnar färdtjänstfrågorna. En bättre skola i politiskt arbete kan man nog inte få än den vi nu lämnar. I färdtjänsten finns komplexiteten och engagerade brukare, en tyst och ofta skör grupp resenärer vars röst inte är så stark och just därför kräver att man lyssnar noga. Där finns också ständiga utvecklingsmöjligheter och många kompetenta medarbetare och samarbetspartners. Det kommer jag att sakna.     

Vi avslutade vårt arbete i nämnden med att äta en god middag med italienskt tema. Underhållningen stog begåvade sångare från Kungsholmens gymnasium för. Jag passade förstås på att tacka alla politikerkollegor och tjänstemän för gott samarbete. 

Här är Alliansgänget som styrt färdtjänsten
Alliansgruppen i färdtjänstnämnden
Jag håller tal på vår avslutningsmiddag
Håller tal, tackar förvaltningen och kollegorna i nämnden. Snart väntar italiensk buffé som avslutningsmiddag.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821