maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Ge besked om dos 3, Lena Hallengren!

Sveriges äldre och andra i riskgrupper behöver snarast få besked om dos 3 av covid-vaccinet. Likaså måste regionerna få besked för att kunna planera vaccinationerna. I ett brev till socialministern uppmanar jag regeringen att agera.

Jag har i flera veckor efterlyst tydligare besked av staten: Om, när och hur ska vi vaccinera med dos 3? Allt mer och allt fler experter talar för att en tredje dos ger ett viktigt skydd mot covid. Inte minst för äldre och andra i riskgrupper, som fick sitt vaccin i vintras och vars skydd behöver stärkas när smittspridningen av delta-varianten tilltar.

Vi ser nu hur vissa fullvaccinerade äldre åter smittas. Även om vaccinet innebär att ett insjuknande i covid oftast blir mindre allvarligt, är det illa nog och om en tredje dos kan skydda bättre behöver vi börja med det snarast. Regionerna har organisationen och personalen på plats. Regeringen och de nationella myndigheterna måste snarast ge oss besked om, när och hur vi kan starta.

Brevet till till socialministern:

Bästa Lena Hallengren

Pandemin har fått förödande konsekvenser för människors hälsa och för samhället i stort, det är vi alla mycket medvetna om. Därför är de omfattande vaccinationsinsatserna som just nu görs i Sverige så hoppfull. Med vaccinet stärker vi hälsan och öppnar människors liv. Det är fantastiskt! Samtidigt känner jag stor oro över att smittspridningen åter ökar och över de rapporter som kommer om insjuknade, fullvaccinerade, på äldreboenden i delar av landet.

Jag noterar att flera andra länder börjar ge befolkningen en tredje dos, vilket enligt experters bedömningar kan vara viktigt framför allt för att skydda just äldre men även multisjuka, transplanterade och andra i riskgrupper. Samtidigt är beskeden från svenska myndigheter om hur Sverige bör agera framåt vaga och ger inte alls någon vägledning till medborgarna eller regionerna om vad vi ska planera för. Att framförhållningen inte alltid kan vara så god i ett så dramatiskt skede som det vi hade i vintras är förståeligt. Men nu måste arbetet bli mer långsiktigt. Jag vill därför uppmana dig att skyndsamt säkerställa att Sverige får en plan för hur vi ska förfara med fortsatta vaccinationsinsatser. 

Jag är övertygad om att samtliga regioner är redo att påbörja arbetet med en tredje dos redan under tidig höst, samtidigt som vi fortsätter ansträngningarna att vaccinera alla över 16 år med två doser. Regionerna har nått långt i vaccinationen med de två första doserna och har byggt upp en struktur och organisation för att kunna hantera den omfattande vaccinationsinsatsen – en organisation som bygger på många människors ofta extraordinära insatser. Nu behöver vi besked om vad vi förväntas göra framåt så att organisationen kan anpassas efter detta. Vi behöver få besked om vi ska förse invånarna med en tredje dos, och när; om hur prioriteringsordningen ska se ut; om ytterligare åldersgrupper bland de yngre ska erbjudas vaccin; samt om att staten fortsätter att finansiera vaccinationsinsatserna.  

Jag hoppas på ett skyndsamt och positivt svar.

Med vänliga hälsningar

Anna Starbrink Hälso- och sjukvårdsregionråd

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821