september 09, 2023

Hur kan svensk barnfilm stärkas? Det är en viktig fråga att ställa och söka svar på. Det har landstinget gjort, tillsammans med Filmregion Stockholm–Mälardalen och Botkyrka kommun. I dagarna har vi fått ett möjligt svar på frågan eftersom rapporten Ge morgondagens Pippi en chans! – en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen.

Svensk barnfilm har hamnat på efterkälken, konstateras i rapporten. För att stärka finansiering, samverkan och mötesplatser för olika aktörer föreslås en ny plattform inom Filmregion Stockholm–Mälardalen: ”Kids Screen Hub”. Barnfilmen i Sverige behöver en energiinjektion. Ingen vore gladare än jag om vi kan finna lösningar för att skapa plattformen för framtidens svenska barnfilm här i Stockholmsregionen

Att återupprätta svensk barnfilms storhet – för barn i Sverige och  i omvärlden – handlar säkerligen om resurser från olika håll. Men det handlar också om att utnyttja den nya tekniken och helt nya medieformer som har dykt upp eller växt sig stora sedan Pippis storhetstid på vita duken. Möjligheterna till samverkan, breddning och att under lång tid återanvända en filmisk berättelse har ökat starkt,

Rapporten Ge morgondagens Pippi en chans gör en ordentlig genomgång av situationen för barnfilmen och lämnar förslag om framtiden som vi nu behöver gå igenom och processa. Jag är glad över detta gedigna underlag. Nu kan vi fortsätta diskutera i Kulturnämnden hur vi bäst kan ge Filmen i Stockhom en bra puff framåt.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823