juli 07, 2024

Svenska barn och unga rör sig för lite, faktiskt mindre än barnen i andra nordiska länder. Som mamma till två barn i ”generation sitt” för jag en evig kamp för mer rörelse mellan skärmstunderna. Och det är det många andra föräldrar som för samma kamp. Men vi behöver göra mer.

Jag skriver i Aftonbladet, tillsammans med flera andra engagerade personer för barns och ungas hälsa om hur vi kan jobba för mer rörelse och bra levandsvanor tidigt i livet, där En Frisk Generation är ett viktigt initiativ för mer rörelseglädje.

Folkhälsomyndighetens senaste rapport visar att få unga når upp till rekommendationen 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Andra svenska studier att barn sitter åtta timmar om dagen, rör sig minst i hela Norden och att nästan en fjärdedel är överviktiga eller har fetma.

Vi uppmanar fler aktörer i samhället att ta sitt ansvar. Tillsammans skapar vi en friskare framtid!

Läs gärna hela artikeln här

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821