oktober 10, 2023
Sjukvård. Stetoskop.

De flesta stockholmare är nöjda med vården från husläkarna. I den nationella patientenkäten är invånarna i Stockholms län nöjdare än svenskarna i allmänhet på alla punkter. 82 procent har ett positivt helhetsintryck, 84 procent är positiva till tillgängligheten och 86 procent är nöjda med respekt och bemötande.

Det är bra att stockholmarna ser positivt på sina husläkare. Primärvården ser jag som stommen i vårdutbudet. Det ska vara den nära, lättillgängliga vården där patienterna snabbt kan få hjälp. I Stockholm är det oftast lätt att få tid hos husläkaren och vi bygger ut primärvården alltmer med också psykiatrisk hälsovård. Det är också lätt att välja den husläkarmottagning jag själv som patient föredrar. Tillgängligheten och valfriheten tror jag är nycklarna till nöjda invånare och patienter.

Jag är dessutom övertygad om att det faktum att vi har så många olika husläkarverksamheter i Stockholm med både privata och offentliga aktörer som arbetar på landstingets – medborgarnas – uppdrag bidrar till det goda utfallet.

En bra primärvård där du får snabb tid hos husläkaren, distriktssköterskan och psykologen är en av de viktigaste insatserna vi kan göra för ökad hälsa i samhället.

Vi fortsätter utveckla en modern primärvård, inte minst med de många nya e-tjänster som införs i snabb takt. Tidbokning på webben och videosamtal med husläkaren är inte längre framtidsdrömmar, snart ska vården komma i kapp andra samhällssektorer med smart IT-baserad service. En modern primärvård ser naturligtvis också hela människan, både kropp och själ. Vi fortsätter bygga ut den psykiatriska hälsovården med fler psykologer på vårdcentraler och mottagningar för både barn och vuxna.

Nationella patientenkäten

Andel svarande med positiva svar i Stockholms län (snittet för Sverige inom parentes)

Respekt och bemötande: 86 (85)

Helhetsintryck: 82 (80)

Emotionellt stöd: 75 (74)

Information och kunskap: 76 (74)

Delaktighet och involvering: 76 (74)

Kontinuitet och koordinering: 76 (70)

Tillgänglighet: 84 (83)

Stockholm ligger högre än genomsnittet på alla områden. Föregående år användes en annan metod med andra frågor och svarsalternativ, därför kan vi inte nu jämföra över tid.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823