juli 07, 2024
Tårta vårdvalet 8 år
Idag är det exakt åtta år sedan landstinget beslutade att införa vårdval. Det var startskottet för många viktiga frihereformer som gett invånarna i stockholms län mer makt över det egna livet. Nu kan patienters själva välja vart de vill vända sig för att få vård inom ett trettiotal olika områden. Idag firar vi åtta år med liberala frihetsreformer!

Vårdval finns idag inom följande områden:

 • Husläkarverksamhet
 • Barnhälsovård
 • Mödrahälsovård
 • Läkarinsatser i särskilda boenden
 • Logopedi
 • Fotsjukvård
 • Förlossning
 • Höft- och knäledsplastiker
 • Specialisttandvård för barn och ungdom
 • Allmän tandvård för barn och ungdom
 • Obstetriska ultraljud
 • Specialiserad rehabilitering
 • Primär hörselrehabilitering
 • Ögonsjukvård
 • Tandregleringsvård för barn och ungdomar
 • Vaccination
 • Gynekologi
 • Öron- näsa- halssjukvård
 • Hudsjukvård
 • Primärvårdsrehabilitering
 • Specialiserad fysioterapi
 • Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
 • Sluten specialiserad palliativ vård
 • Allergologi
 • Ryggkirurgi
 • Ortopedi
 • Neurologi
 • Intensivträning för barn med rörelsehinder
 • Klinisk neurofysiologi
 • Barnläkarmottagningar (BUMM)
 • Rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom

Vi planerar nu för vårdval inom flera nya områden:

 • Neurologi efter vård på akutsjukhus
 • Specialiserad rehabilitering inom kirurgi efter vård på akutsjukhus
 • Geriatrik

Det betyder att inom kort kommer människor som ofta har stora behov att få makt över tillvaron på ett helt nytt sätt. Det är mycket glädjande.

Många har gjort aktiva val i de befintliga vårdvalen. Över en miljon människor i länet har valt privat husläkare och cirka 17 000 kvinnor har val privat mödravård. Deras val måste förstås respekteras. Många tusen människor arbetar i den privat drivna, offentligt finansierade vården. Genom vårdval har de fått fler arbetsgivare att välja på och det är verkligen en viktiga fråga för att utveckla kvinnors arbetsmarknad.

Visst finns det de som inte gillar vårdvalen, de som inte tycker att framgångsrika vårdentreprenörer som är populära hos patienterna ska få finnas, eller som vill hindra utvecklingen där fler – inte färre – får vara med och erbjuda vård. Till dem vill jag säg: Respektera människors egna val och våga lita på att de vet bättre än politiker och tjänstemän vad som är rätt för dem.

Idag firar vi med tårta, för en viktig reform fyller år!

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821