juli 07, 2024
Frihet måste försvaras Sjukvård & hälsa

Grundlagsskydda rätten till abort


Aborträtten är en frihet som måste försvaras. I USA kan den nationella aborträtten snart skrotas av högsta domstolen och därmed riskerar kvinnors frihet och självbestämmande att kraftigt minska. Kvinnors rätt att själv bestämma över sin kropp och sitt barnafödande kan inte tas för givet, inte heller i vårt land. Det är hög tid att stärka skyddet av den svenska aborträtten och utöka kvinnors möjlighet till abort till att gälla även i det egna hemmet.

Inom några månader kan den nationella aborträtten i USA upphävas, med ett penndrag av en majoritet i USA:s högsta domstol, när de prövar delstaten Mississippis nya hårda abortlag. Omedelbart därefter väntas kvinnors rätt till abort upphöra i ett antal högerkonservativt styrda amerikanska delstater, som ligger redo med så kallade ”trigger laws”, lagändringar om inskränkt aborträtt som är färdiga att träda i kraft så snart den federalt fastslagna rättigheten försvinner.

Om högsta domstolen upphäver den s k Roe mot Wade-domen, så kan en enkel majoritet i kongressen komma att eliminera aborträtten i hela landet efter valen i höst. Då kan den nationella aborträtten avskaffas med enkel majoritet.

Men angår detta Sverige och svenska kvinnor? I allra högsta grad. Det stora hotet mot amerikanska kvinnors aborträtt visar hur fort det kan gå.

Svenska kvinnors rätt att välja känns kanske som en självklarhet, men aborträtten kan hotas även här. Vi har på senare år sett förslag om att vårdpersonal ska kunna vägra att hjälpa till med aborter, och att ta politiska beslut om att sänka abortgränsen. Därför menar vi liberaler att även den svenska aborträtten behöver skyddas på ett mycket kraftfullare sätt – med ett grundlagsskydd.

När kvinnors rätt till fri abort inskränks eller upphävs är det kvinnors frihet som hotas. I förlängningen finns risken för desperata åtgärder utan medicinsk säkerhet. Vi måste tvärtom stärka aborträtten!

En riksdagsmajoritet har nyligen slagit fast att kvinnors möjlighet till abort bör utökas. Liberalerna ansvarar för sjukvården i Sveriges största regioner och vi står redo att förverkliga möjligheten till hemaborter snarast möjligt. Då skulle kvinnor i trygg och välbekant miljö kunna ta läkemedel som avslutar en graviditet, givetvis efter läkares bedömning och ordination. Ett förslag som är väl utrett.

Liberalerna vill:

• Införa möjlighet till hemaborter, vilket nu också en riksdagsmajoritet står bakom.

• Säkerställa att tidsgränser för abort enbart ska sättas på medicinsk grund av sakkunnig expertis.

• Slå fast att vårdpersonal aldrig kan neka en kvinna abort inom tidsgränsen eller om abort beviljats av Socialstyrelsen.

 Grundlagsskydda aborträtten, så att den inte enkelt kan inskränkas eller avskaffas av en enkel riksdagsmajoritet. 

Tillsammans med Pär Lundqvist (L), hälso- och sjukvårdsregionråd Västra Götaland, Gilbert Tribo (L), hälso- och sjukvårdsregionråd Skåne samt Cecilia Elving (L), ordförande Liberala kvinnor skriver jag i Dagens Medicin

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821