maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Hälsan viktig också i psykiatrin

Psykiatrin och den övriga sjukvården upplevs ibland som två skilda världar. Så ska det inte behöva vara. Kropp och själ hänger ihop. Och samma patienter kan ha både psykiska och fysiska besvär. Nu satsar vi på att stärka samarbetet mellan psykiatrin och den övriga sjukvården.

Psykiatrins patienter har ofta också sämre fysisk hälsa. Många har en osund livsstil; när inte själen mår bra, är motivationen ofta låg att ta hand om kroppen. Rökning, sämre mat och fysisk inaktivitet är vanligare än bland andra – och t ex överviktsproblem kan förvärras av de mediciner många äter. Omvänt vet vi att fysisk aktivitet och god fysisk hälsa generellt är gynnsamt för den psykiska hälsan.

Det är därför viktigt att få psykiatrin att tänka också i termer av fysisk hälsa. SvD skriver i dag om ett fint exempel på hur det kan fungera, med psykosmottagningen i Huddinge och deras hälsomottagning. Sådana initiativ borde bli fler! De goda exemplen behöver spridas, och vi ser nu till att ställa tydligare krav på förebyggande och hälsofrämjande insatser i psykiatrin framöver. Det är en av Folkpartiets hjärtefrågor i landstingsbudgeten som vi presenterade i går.

Men kopplingen mellan fysisk och psykisk hälsa är inte bara psykiatrins ansvar. Somatiken, den del av sjukvården som ägnar sig åt allt som har med den fysiska kroppen att göra, skulle vinna mycket på ett tätare samarbete och på att ta del av psykiatrins kunskaper. En del av de patienter som söker vård på sjukhus kan också ha psykiska problem, som har gått oupptäckta – men som de skulle kunna få hjälp med. En del fysiska symtom kan också som vi vet i själva verket vara psykosomatiska, dvs ha sin grund i psykisk ohälsa.

Därför lägger vi också tyngd vid kravet på sjukvården i stort – inte minst vårdcentraler och akutsjukhus – att beakta den psykiska hälsan. I husläkarverksamheten stärker vi kravet på psykologisk och i vissa fall psykiatrisk kompetens. Detta, ”första linjens psykiatri” i primärvården, kommer i praktiken innebära att det blir enklare att träffa en psykolog, och i vissa fall även psykiater, på vårdcentralen eller husläkarmottagningen. Man ska också kunna få längre behandlingsserier, upp till 20 behandlingar med psykolog, inom primärvården.

På sjukhusen är det viktigt att ha kompetens för psykiatriska konsultationer. Då måste också psykiatrin med sin expertis finnas i anslutning till sjukhusen. En framgång för Folkpartiet är att psykiatrin ska finnas med rent fysiskt i anslutning till vårt nya universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821