december 12, 2021

Jag är i Åre och kopplar av med mina syskon och våra familjer. Vi umgås, lagar och äter god och hyggligt hälsosam mat. Idag har några av oss gått någon mil eller så i den vackra fjällnaturen. Jag har också fått svart på vitt att rätt enkla hälsoförändringar gör stor nytta.

Kanske är det det faktum att jag har passerat fyrtioårsdagen med råge som gör att mitt intresse för den egna hälsan och livsstilen förstärkts. Kombinationen roligt socialt umgänge, bra mat och fysisk aktivitet är livskvalitet för mig som också bidrar till hälsa och välbefinnande bortom en kort semestervecka.

Idag blev jag inspirerad när jag läste tidningen. Nu har vi svart på vitt: Enkla hälsoråd som gör att människor förändrar sin livsstil ger stor effekt på hälsan. Det är spännande resultat som visar att tämligen små förändringar i livsstilen kan ge betydligt bättre hälsa.

Professor Maj-Lis Hellénius ansvarar för den studie som pågått i över tjugo år och hon berättar i Dagens Nyheter (ej på nätet) om den framgångsrika modellen man arbetat med i Sollentuna, där studien genomförts. Den starkaste hälsofaktorn är bättre matvanor, men mindre rökning påverkar också. I hela länet har dödligheten i hjärtinfarkt minskat med 50%. I Sollentuna har den minskat med hela 75%. Det är fantastiskt!

Min landstingsrådskollega Birgitta Rydberg bloggar också om detta och berättar mer om det omfattande hälsoarbetet som görs i Stockholms läns landsting.

Hjortron med fin utsikt.
Hjortron med fin utsikt.
Vy från Suljättens topp.
Vy från Suljättens topp.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1752